Meer vrouwen in de IT? Praat niet alleen over diversiteit, handel ernaar!

Girlsday 2013

Vorige week stond helemaal in het teken van Girlsday 2013, een internationaal initiatief dat in Nederland door VHTO wordt getrokken om jonge meiden te enthousiasmeren voor werkvelden zoals bèta, tech en IT. Girlsday is officieel op 25 april, dit jaar werd het evenement in Nederland door Prinses Máxima geopend.

Opvallend is dat het minder bekend is dan bijvoorbeeld Internationale Vrouwendag op 8 maart, maar daar is nu zeker verandering in gekomen, bijvoorbeeld door de invulling die IT-bedrijven eraan hebben gegeven. Als supporter van de vrouwenzaak (zoals de meesten het noemen) en belieber, uhm, believer van vrouwen aan de top, juich ik deze dag van harte toe.

Meer vrouwen in de IT

De eerste vraag die altijd bij dit soort projecten opkomt, is waarom het nodig is en vervolgens of je er wel goed aan doet om je eraan te wagen. Dat er nog te weinig vrouwen in de IT, tech en bèta werken, is een understatement. Over een aantal jaar zal dit alleen maar meer worden. We zoeken al bijna tien jaar massaal naar vaardige internetontwikkelaars in Nederland, het liefst programmeurs die met PHP, C++, Java of C# kunnen werken en tegenover een redelijk tarief. Natuurlijk is er meer te doen in het werkveld, met een iets minder hoog “nerdgehalte” en een hoger sociaal gehalte. Denk aan alle organisatorische nevenfuncties van de projectmanager, programmamanager en zelfs de CIO. De tijd van fabriekstechnologie die mijn oma nog gekend heeft, is ook voorbij. Natuurlijk zullen de functies door de jaren heen nog gaan veranderen.

Laagdrempelige en leuke kennismaking

Een drietal Orange-vrouwen vertelde aan zo’n twintig meiden van de Katholieke Montessori School uit Bussum over hun dagelijkse werkzaamheden. De meiden staan op het punt om hun middelbare school uit te kiezen en even later ook het profiel dat zij gaan volgen. Geen van deze drie dames heeft een technische studie gedaan. Achteraf zouden zij er best in geïnteresseerd zijn geweest, als zij er destijds meer over hadden gehoord. Als jonge meiden hadden zij niet het idee dat ze dit konden en wilden. Daarom is het goed dat Nederlandse meiden tegenwoordig op jonge leeftijd op een laagdrempelige en leuke manier kennis maken met dit soort werkvelden. Ze krijgen het vertrouwen dat zij er wat mee kunnen, kunnen weloverwogen kiezen en hebben ook nog eens een grotere kans op een baan.

Girlsday 2013

Ook kregen de dames een tour door het datacenter dat onder het gebouw gevestigd is. Als je denkt dat een aantal kasten en kabels heel saai is, dan heb je het mis. Er zitten behoorlijk veel veiligheidsaspecten aan zo’n datacenter en de meiden luisterden geboeid naar de verhalen. Zo zit er om het gebouw water zodat een auto niet rechtstreeks het datacenter in kan rijden. Het gebouw is zo opgesteld dat een vliegtuig het datacenter niet zou bereiken. De meiden mochten ook een koelingsmachine met een razende motor aanzetten. Normaal gesproken heb je hier speciale oorkleppen voor nodig, maar deze meiden waren niet bang voor het geluid. Ze drukten hun oren hard dicht en keken toe hoe de motor startte.

Lotingssysteem van Technasia

De Katholieke Montessori School is sinds 2010 een gecertificeerde VTB-Pro school. VTB staat voor verbreding techniek in het basisonderwijs. De school is door het ministerie van OCW uitgeroepen tot Excellente School. KMS wil het landelijke beleidsthema van OCW over Wetenschap, Techniek en Excellentie structureel verdiepen. Het is daarbij de bedoeling dat de interesse van de meiden niet ophoudt aan het eind van groep 8, maar doorgetrokken wordt in het voortgezet onderwijs en de verdere studie. Een overgrote meerderheid van die twintig meiden wil naar het Technasium. Sterker nog, de interesse voor dit soort scholen in de Randstad is dit jaar zo groot dat ze een lotingssysteem moeten hanteren. Sommige meiden willen wel, maar kunnen techniek nog niet bij dit soort scholen volgen. Zij komen er evengoed wel. Daar ben ik van overtuigd.

De appel valt niet ver van de boom

Een zeer terechte opmerking die vroeg of laat wordt gemaakt, is wellicht dat deze meiden sowieso goede kansen krijgen en bevoorrecht zijn. Vaak hebben ze al een ouder die in tech werkt of in een laboratorium. De appel valt niet ver van de boom. De meiden hebben de aangeboren capaciteiten om dit soort werkvelden te kunnen betreden. Zij krijgen van huis uit en ook vanuit een school zoals de KMS al behoorlijk veel mee, waardoor deze werkvelden niet eng of vreemd klinken. Natuurlijk is het zo dat meiden die in een minder bevoorrechte positie zitten net zo goed hiervoor zouden moeten kunnen kiezen als zij dat zouden willen. Juist dat soort meiden!

Girlsday 2013

Verslag voor de Europese Commissie

Bij de dochter van onze Minister van Onderwijs, Jet Bussemaker, wordt excellentie van huis uit gestimuleerd. Zij was mee en maakte overal aantekeningen van voor een verslag dat hoogstwaarschijnlijk binnenkort aan de Europese Commissie zal worden gepresenteerd. In een wereld waarin IT en tech steeds toegankelijker worden, ben ik ervan overtuigd dat verschillende soorten meiden op een gegeven moment vanuit zichzelf voor dit soort werkvelden zullen kiezen en evengoed uit zichzelf zullen uitblinken in wat zij doen. In de tussentijd ondersteunt de Europese Commissie vrouwelijke startups in de IT en tech door financiële middelen beschikbaar te stellen, die een bijdrage kunnen leveren aan innovatie in de breedste zin van het woord.

Graantje meepikken

Er is niet zoveel gepraat over meer vrouwen in de boardrooms en in “masculiene” werkvelden, als je dit voor het gemak zo wilt noemen, als in de afgelopen jaren. Vanuit communicatieperspectief wil iedereen een graantje meepikken en het onderwerp kapen om zichzelf positief te presenteren. Ook in de journalistiek kom je in dit verband vaak het fenomeen news hijacking tegen. Ben je een Belg? Dan ben je ineens expert over Belgen in het bedrijfsleven. Ben je een Canadees? Dan publiceer je toch gewoon een boek over Canadezen aan de top? Ben je een Chinees? Laat je overal horen over de verschillen tussen Nederland en China.

Girlsday 2013

Meer meiden enthousiast krijgen voor IT, tech en bèta in de hoop dat zij ooit bedrijven zullen gaan leiden, is vrij Nederlands. In de VS bijvoorbeeld krijgen dit soort werkvelden een prominentere plaats in het onderwijs. In Rusland zijn vrouwen sinds jaar en dag gewend om met techniek om te gaan. Wij kennen dit over het algemeen nog niet over de gehele linie. Al het geluid rondom deze thematiek blijft uitstekend. Tegelijkertijd is het aantal individuen en daarmee ook bedrijven, dat ernaar handelt nog te gering. Dan gaat het geeneens alleen om vrouwen, maar om diversiteit in het algemeen. Er is een discrepantie tussen de hoeveelheid aandacht die diversiteit krijgt en de daadwerkelijke resultaten.

Diversiteit stimuleert innovatie

Al jaren wordt er wereldwijd op diversiteit ingezoomd. Sterker nog, één van de internationale pijlers voor de aankomende jaren blijft diversiteit. Daar valt sekse onder, maar ook nationaliteit, leeftijd, kleur, geloof, mentaliteit, cultuur, opleiding enzovoorts. Bij een internationaal bedrijf gaat diversiteit over het algemeen wat gemakkelijker dan bij een lokaal bedrijf. Internationale bedrijven hebben sowieso al gauw een zeer diverse groep mensen in dienst. Een lokaal bedrijf daarentegen faalt soms in de weerspiegeling van de samenleving. Soms proberen bedrijven een reële evenredigheid te handhaven en soms ook zeer zeker niet. Evenredigheid is juist één van de meest waardevolle pijlers van een bedrijf omdat geen enkele factor innovatie, zowel op micro- als macroniveau, zo stimuleert als diversiteit. Sta daar eens wat vaker bij stil, koester de verschillen tussen mensen en bewaak die zoveel mogelijk.

Nu jij…

We zijn nog lang niet uitgepraat. Misschien ben je het er niet mee eens, of juist wel. Misschien wil je hier iets over kwijt, of juist liever niet. Misschien wil je in discussie gaan met anderen, of lees je juist zo anoniem mogelijk vanaf een afstand mee. Hoe dan ook, reageren kan. The floor is yours…

Uitgelicht: Training Online overheidscommunicatie: aan de slag met een effectieve strategie

Voorstel_overheidscommunicatie-640x465

Overheidscommunicatie is een vak apart; je hebt te maken met verschillende 'petten', talloze afspraken en een lastig te definiëren doelgroep. Hoe ga je daarmee om? Met welke specifieke communicatievraagstukken heb je te maken en hoe vind je daar een slim antwoord op? Na deze (met een 8 beoordeelde) tweedaagse training ben je op de hoogte én kun je aan de slag.

Meer weten?

Interessant?

Lees dan ook onze andere artikelen over , , , , , , , , , , , , , .

Reacties

 1. Ik ben na mijn middelbare ook een sociale opleiding gaan volgen. Halverwege het tweede jaar ben ik geswitcht en heb ik twee opleidingen gevolgd: antropologie én informatiekunde. Informatiekunde alleen vond ik niet sociaal genoeg.
  Ik denk dat de meeste vrouwen het communicatief-sociale aspect in hun werk belangrijk vinden. Maar dat hoef je bij IT niet kwijt te zijn, integendeel. Wel denk ik dat voor de meeste meiden (en er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen) opleidingen als Informatiekunde, Technische Bedrijfskunde, Bedrijfskundige Informatica, Digitale Communicatie of bijvoorbeeld Liberal Arts and Sciences met een IT-component meer zullen liggen dan de hardcore ontwikkelopleidingen als Informatica en Technische Informatica.

 2. Helemaal mee eens! Er moeten inderdaad meer dames in de techniek komen. Echter bereik je dit niet alleen door jonge meiden tussen de 10 en 15 jaar een paar uur mee op pad te nemen, je moet zo ook daarna blijven stimuleren. Gelukkig hebben wij daarom Stichting Meidendag opgericht. Deze stichting organiseert evenementen (de zogenoemde Meidendagen) speciaal voor meiden met interesse in de techniek. Doorgaans doen hier de wat oudere meiden aan mee, vanaf 3e/4e klas, die al interesse in de techniek hebben. Vaak wordt er gedacht dat zodra een meisje voor het profiel Natuur & Gezondheid / Natuur & Techniek / VMBO Techniek heeft gekozen, de kous af is. ‘Zo, die is binnen’. Helaas is echter uit onderzoek gebleken dat van de meiden die NG/NT hebben gekozen, nog niet eens de helft een technische studie gaat volgen, laat staan ook daadwerkelijk in de techniek werkzaam zal zijn!
  Gelukkig organiseren wij daarom de Meidendagen, die we nu in Noord en Zuid Nederland organiseren, maar graag breder trekken. Door ook de aandacht te vestigen op de meiden die al interesse hebben, ze nog meer te laten zien hoe leuk te de techniek kan zijn, en, ook heel belangrijk, dat ze niet de enige dames zijn met technische interesse, kunnen wij er met zijn allen voor zorgen dat er uiteindelijk ook echt meer vrouwen werkzaam zullen zijn in de techniek.

  Echter bereiken we het meest door onze krachten te bundelen. Wij zijn dan ook hard op zoek naar samenwerkingspartners, zoals scholen (VO, MBO, HBO, WO), technische bedrijven, instellingen en vrouwelijke technische studenten/afgestudeerden. Wie interesse heeft kan ons mailen op info@meidendag.nl / http://www.meidendag.nl

 3. Bij mijn studiekeuze destijds kwam het niet eens in me op om iets met IT te gaan doen, omdat ik toch dacht dat dat meer voor jongens was. Nu, 3 jaar later, weet ik meer wat het precies inhoudt en heb ik spijt dat ik daar niet naar heb gekeken bij mijn studiekeuze.

  Ik denk dat het zeker helpt om meiden duidelijk te maken dat ze zeer gewenst zijn in de IT-branche en dat je niet gelijk alles van IT af hoeft te weten om aan zo’n studie te beginnen.

 4. Zeer terechte opmerking hierboven. Ik denk dat de meeste jongeren op het moment dat ze aan een studie beginnen een helder beeld hebben wat dit precies inhoudt. Zo zou er eigenlijk een gemeenschappelijk jaar moeten zijn waarin diverse studierichtingen uitvoerig worden besproken zodat er een bewuste keuze gemaakt kan worden.

  Want vrouwen zijn zeer gewild in de IT maar door slechts een vooroordeel nemen zij hierin veel minder deel.

 5. Complimenten, Dina-Perla voor het artikel!
  Ik ben opgegroeid in een IT-omgeving en zat als kind al te programmeren omdat mijn vader dit stimuleerde. Ik ben het leuk blijven vinden en nog steeds. Voor VHTO, een organisatie die meisjes wil stimuleren een bèta-onderwijsprofiel te kiezen, heb ik weleens meegedaan aan sessies voor meisjes van middelbare schoolleeftijd. De bedoeling was nteresse op te wekken door over je werk te vertellen. Had ik het over netwerk- en systeembeheer, dan was er nauwelijks interesse. Begon ik over webdesign, dan begon het blijkbaar leuk te worden (creatief). Ik ben het dus eens met Dina-Perla om te doen en te laten zien ipv erover te praten.

 6. Complimenten, Dina-Perla voor het artikel en voor het organiseren van Girlsday @Orange! Een groot succes, de basisschool leerlingen hebben echt een concreet beeld gekregen van werken in de ict door de enthousiaste verhalen van de Orange-vrouwen.
  Op donderdag 25 april 2013 kregen ruim 8.200 meisjes van 234 scholen de kans om een breder én beter beeld te krijgen van bèta, techniek en ICT. Dankzij de inspanningen van 289 bedrijven en onderzoeksinstellingen was http://www.girlsday.nl 2013 geslaagd!

  Het blijkt inderdaad dat veel meisjes geen (goed) beeld van bèta/technische/ict opleidingen en beroepen. Vandaar dat VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek, rolmodellen zoals Wendy Borst, inzet bij diverse voorlichtingsactiviteiten in het onderwijs en de media.
  http://www.spiegelbeeld.net is een online rolmodellendatabase met daarin ruim 1900 vrouwelijke professionals en studenten die werken of studeren in bèta, techniek en ict. Zij hebben samen met VHTO één doel: meer meisjes enthousiast maken voor bèta, techniek en ict.

 7. Eveline Bussemaker, daughter of Dutch Minister Jet Bussemaker, visited Orange Business Services for Girlsday. She wrote a report and presented it to the European Commision. Now, Neelie Kroes responded with a quick video message, sharing her advice: youtu.be/fq6g2ljQTlM

Plaats een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn met een * aangegeven.

Verschijnt je reactie niet, dan is deze mogelijk in de spam terechtgekomen. Mail ons dan even!