Danny Debi

Danny Debi Danny Debi van Skolpopia www.skolpopia.nl | www.skolpopia.nl/blog

Expertise: Visueel Denken Storytelling

Als ‘left/right brainer’ bekijkt Danny de wereld zowel vanuit een analytisch als creatief oogpunt. Elk mens heeft creatieve vermogens is de filosofie van Danny Debi, maar naarmate men volwassener wordt, lijkt dit onderdrukt te worden door allerlei oorzaken waaronder de houding van mensen zelf. “Ik ben niet creatief.”, is b.v. een veel gehoorde kreet terwijl dit helemaal niet waar is.

Storytelling en Visueel Denken zijn twee zeer krachtige, creatieve tools om effectief te communiceren en ideeën te verkopen. Via Skolpopia laat Danny Debi professionals, managers en entrepreneurs zien hoe ze deze concreet kunnen toepassen.

Laatste Tweets

Meer tweets

Laatste Comments

RSS feed: Danny-DebiArtikelen

Complex probleem op te lossen? Gebruik Post-its!

post-it.jpg

Communiceren met woorden alleen is geen effectieve vorm van communicatie. Wil je een boodschap duidelijk overbrengen dan is een combinatie van woord en beeld de ideale vorm. Met name Dan Roam heeft dat in zijn boeken over visueel denken op verschillende manieren aangetoond. Een lastig probleem op te lossen? Maak het probleem visueel inzichtelijk! Lees verder

8 |

Waarom elke kenniswerker een design-cursus moet volgen

creativemind

Als kenniswerker moet je van vele markten thuis zijn om te slagen in het bedrijfsleven. Je moet communiceren, efficiënt werken, relaties opbouwen en beheren, verkopen, mensen en processen managen en problemen oplossen. Maar met een exclusieve focus op (het trainen van) analytische en communicatie skills beperk je als professional niet alleen je groei, maar voeg je ook minder waarde toe dan je zou kunnen. Lees verder

Een sociaal organogram voor betere samenwerking

Plaatje sociaal organogram

Een organogram is een visuele tool om de formele structuur van een organisatie te tonen. Hoewel een organogram de hiërarchische structuur overzichtelijk toont, neemt het niet de sociale relaties in een organisatie in acht. Dit terwijl de sociale relaties de samenwerking tussen medewerkers bepaalt. Om inzicht te krijgen in de sociale relaties in een organisatie biedt een sociaal organogram uitkomst. Lees verder