Koningin

Tijd is een Voornemen

Picture-25Natuurlijk heeft de koningin helemaal gelijk. In haar kerstboodschap benadrukt zij het belang van het nabuurschap in een samenleving. Dat het mooi zou zijn als mensen interesse in elkaar tonen, waardoor er meer begrip komt voor elkaar en minder irritatie. En dat nabuurschap zou onder druk komen te staan omdat de onderdanen zich steeds meer beperken tot virtuele ontmoetingen waardoor de waarde van het contact verschraalt. Lees verder

3 |

Tijd is een Voornemen

Picture-25Natuurlijk heeft de koningin helemaal gelijk. In haar kerstboodschap benadrukt zij het belang van het nabuurschap in een samenleving. Dat het mooi zou zijn als mensen interesse in elkaar tonen, waardoor er meer begrip komt voor elkaar en minder irritatie. En dat nabuurschap zou onder druk komen te staan omdat de onderdanen zich steeds meer beperken tot virtuele ontmoetingen waardoor de waarde van het contact verschraalt. Lees verder

3 |