Web 4.0

Web, Webber, Webst: van 1.0 naar 3.0… en verder

We zijn nog maar nauwelijks gewend aan web 2.0 en de volgende fase van het internet dient zich al weer aan: web 3.0. Hier op Frankwatching is al veel geschreven over de ontwikkeling die het internet heeft doorgemaakt, met web 2.0 in het bijzonder en meer recent ook over web 3.0. Web 3.0 is nog meer dan web 2.0 een containerterm en het fenomeen is daardoor minder eenduidig te benoemen. In dit artikel staan we stil bij de mogelijkheden van web 3.0. Lees verder

De browser, de desktop en de toekomst

Webpagina op een iPhoneToen niemand nog van Web 2.0 gehoord had, beschreef informatiearchitect Thomas Vanderwal al een transitie van het internet naar iets wat door sommigen al Web 4.0 genoemd wordt. Hij noemde dit het ‘Kom naar mij’-web. Centraal hierin stond zijn visie op het persoonlijke informatiemanagement (beheren van eigen documenten, foto’s, bookmarks, telefoonnummers enz.), wat nu bij de meeste mensen nog erg gefragmenteerd plaatsvindt. Hoe gaan we straks onze informatie altijd, overal en device-onafhankelijk managen? En wat betekent dit voor de rol van de browser en de desktop? Lees verder

7 |

De browser, de desktop en de toekomst

Webpagina op een iPhoneToen niemand nog van Web 2.0 gehoord had, beschreef informatiearchitect Thomas Vanderwal al een transitie van het internet naar iets wat door sommigen al Web 4.0 genoemd wordt. Hij noemde dit het ‘Kom naar mij’-web. Centraal hierin stond zijn visie op het persoonlijke informatiemanagement (beheren van eigen documenten, foto’s, bookmarks, telefoonnummers enz.), wat nu bij de meeste mensen nog erg gefragmenteerd plaatsvindt. Hoe gaan we straks onze informatie altijd, overal en device-onafhankelijk managen? En wat betekent dit voor de rol van de browser en de desktop? Lees verder

7 |

Web, Webber, Webst: van 1.0 naar 3.0… en verder

We zijn nog maar nauwelijks gewend aan web 2.0 en de volgende fase van het internet dient zich al weer aan: web 3.0. Hier op Frankwatching is al veel geschreven over de ontwikkeling die het internet heeft doorgemaakt, met web 2.0 in het bijzonder en meer recent ook over web 3.0. Web 3.0 is nog meer dan web 2.0 een containerterm en het fenomeen is daardoor minder eenduidig te benoemen. In dit artikel staan we stil bij de mogelijkheden van web 3.0. Lees verder