Partnercontent

Ethiek en communicatie: kan jij jouw morele kompas voldoende laten spreken?

0

Je hoeft de krant maar open te slaan of je leest over het ene schandaal na het andere. Bestuurders en politici gaan hun boekje te buiten, met grote verontwaardiging van het algemene publiek tot gevolg. Dit is niet alleen schadelijk voor hun eigen reputatie, maar ook voor die van hun bedrijf of de politiek in het algemeen. Onlangs riep Pieter Omtzigt daarom communicatiespecialisten op om te reflecteren op zichzelf en hun vak. Maar hij niet alleen. De roep om ethisch communiceren wordt steeds luider binnen het vakgebied Communicatie.

Wil jij weten hoe je als communicatieprofessional jouw morele kompas voldoende kan laten spreken? Lees het interview met Nico de Leeuw en onze drie praktische tips!

Volgens auteur van whitepaper ‘Tijd voor Ethisch Communicatiemanagement’, Nico de Leeuw, wordt het hoog tijd voor ethisch communiceren. Hij is, samen met Jan Merton, al meer dan tien jaar bezig met dit onderwerp. Hij ontwikkelde een opleiding, schreef boeken en geeft lezingen en gastcolleges over het onderwerp. Onlangs was hij te gast bij het YouTube programma De Nieuwe Wereld TV.

Waarom is het belangrijk om ethisch te communiceren?

De Leeuw: “De belangrijkste reden is dat we als communicatieprofessionals werkelijkheden creëren. We dragen een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wat een kleine futiliteit lijkt, kan tegenwoordig uitgroeien tot een enorme crisis.

“Als je communiceert is het niet meer voldoende om rekening te houden met de ‘doelgroep’ of ‘stakeholder’. Het publiek dat iets van je vindt, is overal, ook waar je het niet verwacht. Wij spreken daarom niet meer van doelgroepen, maar van belangstellenden. Iemand die een kopje koffie komt drinken bij een museumrestaurant en daar een manager onterecht hoort uitvallen tegen een medewerker, kan daar een blog over schrijven, die het museum vervolgens jarenlang blijft achtervolgen. Met behulp van een communicatieplan ga je dat niet voorkomen.”

Ethiek en communicatie zijn dus verbonden?

“Precies. Je houden aan regels of de wet is al lang niet meer voldoende. Kijk maar naar de laatste affaire rond Wopke Hoekstra. Het gaat erom of je ethisch handelt als bestuurder en als organisatie en dat je zelf verantwoordelijkheid durft te nemen. Dat gaat nog een stap verder dan je aan de regels houden.

“De norm zou moeten zijn: proactief handelen. Maar als er iets aan de hand is, dan vertonen organisaties en bestuurders al snel wat wij noemen: VOJAS-gedrag. Ze Verstoppen zich, Ontkennen, Jokken, ze gaan in de Aanval of kruipen in een Slachtofferrol. Dat maakt de kwestie uiteindelijk erger en men blijft langer negatief onder de aandacht.”

Wat is ethisch communiceren?

‘Dat is een manier waarbij je als organisatie proactief betrouwbare informatie deelt. Qua doelstelling kun je in feite hetzelfde vertrekpunt hanteren als bij crisiscommunicatie. Niet je eigen belangen vooropstellen, maar zoveel mogelijk (willen) voorzien in de maatschappelijke informatiebehoefte.

“Daarbij is de focus gericht op de getroffenen en/of betrokkenen. Lees het basisboek van Frank Regtvoort en Hans Siepel over Crisiscommunicatie er maar op na. Daarnaast moet je ook qua gedrag je open opstellen en betrouwbaar zijn.”

En hoe doe je dat?

“Vertrekpunt is altijd: als je mensen wil bereiken, dan moet er een basis van vertrouwen zijn. Vertrouwen is als zuurstof. Als het er is, dan merkt niemand het en beschouwt iedereen het als vanzelfsprekend. Maar als het er niet is, dan pas breekt de paniek uit en beseft men de noodzakelijkheid. Vervolgens wordt het lastig communiceren. Als er vertrouwen is, kun je ook best wat stoten opvangen als er dingen misgaan.”

Maar vertrouwen kun je niet afdwingen…

“Of je vertrouwen krijgt, is natuurlijk aan de ander. Waar je als organisatie zelf invloed op hebt, is dat je betrouwbaar bent. Zowel in gedrag als datgene wat je communiceert. De kans is dan groot dat je vertrouwen ontvangt.

“In de TEDX-talk van Onora O’Neill wordt dit mechanisme prachtig uitgelegd. Ook de Europese Communicatie Monitor bevestigt dat vertrouwen de rots in de branding is in de huidige sociale mediaomgeving.”

Waarom is juist de communicatieprofessional de aangewezen persoon hiervoor?

“Communicatieadviseurs kunnen zich verplaatsen in anderen en ze zijn op de hoogte van hoe communicatieprocessen werken en (sociale) media.

“Zij kunnen intern en extern informatie ophalen en op basis hiervan een verhaal te vertellen. Het traditionele management denken, waarin alles wordt gezien in termen van kosten en opbrengsten, is nog steeds dominant en biedt weinig ruimte voor ethiek.  Tel daarbij op het feit dat veel organisaties vastlopen in het systeemdenken. We hebben het inmiddels zo ingewikkeld gemaakt, dat we er zelf niet meer uitkomen. Kijk maar naar de toeslagenaffaire.

“Communicatieprofessionals kunnen, als een soort functioneel geweten, ontwikkelingen die zich buiten afspelen signaleren, en vervolgens intern waarschuwen voor de risico’s. Ze zouden collega’s kunnen aansporen, en daarbij ondersteuning bieden om vooral zelf te blijven nadenken. Volgens mij is dat de grootste kans, maar ook uitdaging, om in de nabije toekomst van grotere meerwaarde te zijn dan nu.”

Wat zou een eerste stap kunnen zijn voor communicatieprofessionals?

“Het begint met bewustwording. Kijk bijvoorbeeld eens naar de kerntaken van een organisatie. Waartoe is de organisatie op aarde. Tegenwoordig noemt iedereen dat met een mooi woord ‘purpose’, ook wel (levens)doel, de reden of zin ergens van.

“Als de organisatie zich bezighoudt met iets anders dan z’n purpose, denk aan een universiteit waarvan de meeste mensen op het hoofdkantoor zich bezighouden met vastgoed, dan weet je: dit klopt niet. Met vakgenoten of collega’s kun je bijvoorbeeld dilemmasessies organiseren. Een moment inlassen om te reflecteren, even uit de waan van de dag.”

Hoe zit het dan met de purpose van het communicatievak? Waartoe zijn communicatieprofessionals eigenlijk op aarde?

“Ja, dat is een essentiële vraag die nog steeds open staat en waarop de antwoorden verschillen. Iedereen communiceert, ook planten en dieren. Communiceren is in ieder geval contextafhankelijk. Daar waar wordt gecommuniceerd, bepaalt de context de betekenisgeving, met andere woorden hoe iets over komt en landt.

Is de context anders, maar de gebeurtenis hetzelfde, dan kan de boodschap anders overkomen. Als je daar als professional greep op wil hebben of het wil sturen, ben je niet realistisch.”

Wat moet er gebeuren om meer ethische bewustwording te krijgen onder communicatieprofessionals?

“Vooral zelf meer blijven nadenken en ook je buikgevoel serieus nemen. Een beroepscode zou kunnen helpen bij het bewuster maken van de ethische dilemma’s binnen het communicatievak.

En natuurlijk bij het overtuigen van managers en bestuurders in jouw organisatie. Jan en ik onderzoeken al een poosje hoe we zo’n beroepscode kunnen vormgeven. Daarnaast is het trainen van kennis en vaardigheden belangrijk. Ethiek zou structureel onderdeel moeten zijn van alle verschillende communicatieopleidingen, want het zit in alles.

Op de werkvloer zouden vervolgens regelmatig de morele spieren getraind moeten worden. Het gaat om je eigen morele kompas; hoe ziet die er eigenlijk uit en kun je die voldoende laten spreken? Als je dichtbij jezelf blijft, sta je altijd stevig in de schoenen.”

Tips voor en door communicatieprofessionals:

  1. Probeer het echte verhaal te vatten, en daarin meerdere perspectieven mee te nemen. Wanneer je een frame gebruikt, kijk dan ook wat voor consequenties het ethisch gezien heeft.
  2. Organiseer op een rustig moment eens een brainstorm/ intervisie over dit onderwerp. Verken met je opdrachtgever en je collega’s hoe zij erin staan. Bestaat er een gedragscode? Zo niet, maak er dan samen eentje. Als er al een bestaat, houd deze code levend.
  3. Adviseer je opdrachtgever om open en eerlijk te zijn. Vroeg of laat belandt toch alles op straat. Spreek regels met elkaar af die ‘betrouwbaar zijn’ stimuleren. Creëer een veilige omgeving om anderen te mogen aanspreken als ze deze regels niet nakomen.

Wij zijn benieuwd: ga jij met je collega’s in gesprek over dit belangrijke thema? Zouden we als communicatieprofessionals niet eens samen moeten gaan zitten om deze code vorm te geven? Staat ethisch communicatiemanagement of ethisch handelen op de agenda in jouw organisatie? Laat het weten hoe jij erover denkt in een reactie onder dit artikel!

Heb je een vraag over marketing of communicatie? Bij USG Marketing & Communications sparren we graag met je mee! Je kunt ons bereiken op info@usgmarcom.nl.