Markus Oei


Markus Oei is KNO-arts in het Flevoziekenhuis Almere en is er van overtuigd dat het het juist gebruiken van ICT en internet een (r)evolutie in zowel de arts-patiënt relatie als de geneeskunde betekent. Met de grote nadruk dat niet het middel (ICT), maar het doel (kwaliteitsverbetering) centraal staat.

Hiertoe initieerde en participeerde hij in verschillende projecten, o.a. BetrouwbareBron.nl, een onafhankelijke bron van betrouwbare medische informatie, ontwikkeling van een KNO-EPD en gestandaardiseerde landelijke content, Verimail, een secure webmail applicatie voor veilig mailcontact met collega's en patiënten en MyHealthOnline, een e-health-portaal.