Pegamento [partnerbijdrage]


Pegamento richt zich op het optimaliseren van klantinteracties zodat dat deze slimmer in minder tijd maar kwalitatief hoogwaardig en met meer persoonlijke aandacht voor de klant worden uitgevoerd. Gaten in de interactieketen worden hiermee overbrugd.

Visie en aanpak

Ultieme klantbeleving

Pegamento gelooft in een bedrijfsleven waar iedere klant door elke leverancier optimaal wordt geholpen. Een bedrijfsleven, met consistente klantinteracties en –processen, ondersteund door systemen die voorzien in een eenduidig en doeltreffend antwoord op de klantvraag. Pegamento is er van overtuigd dat de wijze waarop u als organisatie antwoord geeft op deze klantvraag, de uiteindelijke klantbeleving en -waardering bepaalt. Lees het interview met Serge Poppes in CustomerFirst: Pegamento, de grote verrijker.

Optimale interactie met klanten

Pegamento levert die technologie en kennis om het contact met klanten te optimaliseren. Wij weten dat een klantdialoog wordt bemoeilijkt door een complexiteit aan (verouderde) systemen, die vaak wel klantdata bevatten, maar niet of nauwelijks ondersteuning bieden aan hedendaagse doelstellingen als het gaat om klantbeleving. Pegamento is er van overtuigd dat nieuwe, contextueel slimmere oplossingen kunnen bijdragen aan het creëren van optimaal klantcontact. Onze contextueel slimme oplossingen maken namelijk op een handige manier gebruik van de al aanwezige data.

Ideale klantprocessen

Pegamento legt zich toe op het ontwikkelen van klantcontactprocessen die nauw aansluiten bij uw organisatiedoelstellingen. Vanuit een business-analyse bepalen we de verbeterpotentie en stellen we samen met uw klantexperts per bedrijfsdoelstelling een ideaal klantproces op. Deze klantprocessen implementeren we in een nieuwe applicatie – een zogenaamde schil – die draait op het scherm van de klantexperts. Hierbij is niet alleen het proces geoptimaliseerd; ook de schermen die aan de medewerkers worden getoond zijn aangepast aan hun specifieke wensen. Brondata wordt daarbij steeds – willekeurig en relevant - ontsloten uit uw eigen bronsystemen. Indien gewenst kunnen uitkomsten van klantinteracties ook weer worden weggeschreven in de onderliggende systemen.

De oplossingen van Pegamento maken klantcontact efficiënter waardoor uw klanten meer tevreden zijn. Maar ook benut uw organisatie meer commerciële kansen als het gaat om cross- & upsell. U verkort niet alleen wachtrijen en –tijden, maar ook kunt u context gevoelige informatie aanbieden van data, outbound en web-interacties. Daarnaast kunnen de oplossingen van Pegamento nauwkeurige voorspellingen doen omtrent koopgedrag van uw klanten.