Rogier van Laar


Met een achtergrond uiteenlopend van strategische marketing tot business development en commercieel vastgoed is Rogier in 2007 bij Logica management consulting gekomen. Rogier’s voornaamste aandachtsgebied is strategie consulting, met de koppeling van relevante maatschappelijke en economische trends, en de voor een organisatie relevante factoren, vertaald naar een solide bedrijfsmodel. ICT is hierin een onderdeel, maar (hoera!) lang niet allesbepalend. Altijd te storen voor een scherpe discussie, all things Macintosh, moderne cultuur en politiek, is hij de verdwaalde alfa/gamma in een bètawereld. Rogier is verfrissend wars van “een pro-actief geformuleerd stukje jargon waarop hij te challengen is”.