Boek Basisboek Informatie & Control

Basisboek Informatie & Control

Frank Hartmann, Eddy Vaassen, Laury Bollen, Roger Meuwissen, Mark Vluggen
Noordhoff
2020
2020
€ 64.95
0
0
0
0

In Basisboek Informatie & Control ligt het accent op de problemen waar organisaties tegenaan lopen op het gebied van informatie en control. Daarbij wordt uitgebreid gekeken naar mogelijke oplossingen voor deze problemen. Aan bod komen o.a. de grondslagen van interne beheersing en administratieve organisatie, informatiemanagement en management control. Al deze onderwerpen komen samen in het centrale thema van dit boek: het oplossen van afstemmingsproblemen vanuit een integrale aanpak.

– In deze derde editie van Basisboek Informatie & Control is uitgebreid aandacht voor thema’s als interne beheersing, informatiemanagement en management control, maar ook voor het verwerken van praktijkstudies op het terrein van internal control en risicomanagement (COSO), informatiebeveiliging en IT governance. De tekst is waar nodig verduidelijkt en de voorbeelden en casussen zijn geactualiseerd.
– Integrale benadering van het thema informatie en control;
– brengt samenhang aan tussen de verschillende vakgebieden;
– stevig basisboek met mogelijkheid tot verdieping in de vervolgdelen.

Op de bijbehorende site www.informatiecontrol.noordhoff.nl vindt u aanvullend studiemateriaal, uitwerkingen van de oefenstof en extra cases.

Basisboek Informatie & Control is geschikt voor opleidingen Technische bedrijfskunde, Finance & Control, Accountancy en Finance Tax and advice.Alle boeken