Boek Marktonderzoek

Marktonderzoek

M.A. Broekhoff, H.A.M. Stumpel, R. Kooiker
Noordhoff Uitgevers
2015
Nederlandstalig
€ 59
0
0
0
0

‘Marktonderzoek’ is het complete basisboek voor studenten die werken aan een marktonderzoek. Het onderzoeksproces staat centraal, waarbij verschillende methoden van dataverzameling en data-analyse worden behandeld.

Waarom kiezen voor ‘Marktonderzoek’?
-compleet basisboek over marktonderzoek;
-bevat veel praktische tips en aanwijzingen;
-toegesneden op marktonderzoek in Nederland.

In ‘Marktonderzoek’ komt de relatie tussen opdrachtgever en onderzoeksbureau uitgebreid aan bod. Ook is er veel aandacht voor de plaats die het marketingonderzoek inneemt binnen het totale vakgebied. Het boek geeft een gedegen uitleg van de relevante marktonderzoektheorie. Ook bevat het praktische aanwijzingen voor het maken van een vragenlijst en rapport.

‘Marktonderzoek’ is bestemd voor alle opleidingen waar studenten in het kader van hun afstuderen of stage zelf een marktonderzoek gaan doen. Het is met name geschikt voor de hbo-opleidingen Commerciële Economie en Small Business en Retail Management.

Deze negende editie is geheel geactualiseerd. Er is informatie toegevoegd over het doen van social media research en het werken met big data. Hierbij komen ook Google Analytics en Google Trends aan bod. Het hoofdstuk over het onderzoeksplan sluit nu beter aan op de vragen uit het onderwijsveld. Hoofdstuk 15 en 16 zijn aangepast aan de nieuwste versie van SPSS.

Op www.marktonderzoek.noordhoff.nl vinden studenten extra opgaven en opdrachten, multiplechoicevragen, voorbeelden van marktonderzoeksrapporten, een voorbeeldvragenlijst en links naar filmpjes over marktonderzoek. Voor docenten zijn er zeven mini-cases en de figuren uit het boek. Daarnaast hebben docenten toegang tot Toets-op-maat met unieke vragen.Alle boeken