Onderzoeken De (r)evolutie van de (i)Samenleving

0
0
0
0
0

Het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties heeft het werkdocument ‘De (r)evolutie van de iSamenleving’ online gepubliceerd.

Dit document is tot stand gekomen in het kader van de verkenning van de directie Burgerschap & Informatiebeleid (B&I) van het ministerie van BZK naar de betekenis van de trends en ontwikkelingen in de samenleving voor de iOverheid. De relevante megatrends voor de iOverheid zijn vergrijzing en fragmentatie, offline en online vervagende grenzen, nieuwe online risico’s en veiligheid, de Netwerk Samenleving en het Intelligente Tijdperk. In deze verkenning staat de vraag centraal of de iOverheid daar voldoende op weet in te spelen, op weg naar de iSamenleving.

De opdracht tot het opstellen van het werkdocument werd in mei 2012 gegeven aan Klaus van den Berg, marktonderzoeker, strateeg en trend editor. Dit document zal als achtergrond worden gebruikt binnen en buiten het ministerie van BZK om het gesprek met elkaar te voeren over de betekenis van deze trends en ontwikkelingen in de iSamenleving voor de iOverheid. Dit is voor nu en de (nabije) toekomst een belangrijk thema. Graag willen wij u uitnodigen deel te nemen aan deze maatschappelijke discussie door middel van redactionele aandacht, interviews en/of andere initiatieven.

Nog één stap...

    We gaan vertrouwelijk om met je gegevens (zie privacy).
  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.