Whitepaper One-to-One marketing to enrich your customer experience

0
0
0
0

Het intelligent verzamelen, analyseren en interpreteren van klantdata geeft datadriven organisaties en hun klanten ongekende mogelijkheden. De klantervaring wordt gedefinieerd door relevantie

In dit whitepaper wordt ingegaan op hoe je grote hoeveelheden data op de juiste manier verzamelt en hoe je deze dataop een effectieve manier verwerkt tot
inzichten en acties. Verder wordt ook besproken:

  • Het overbruggen van de kloof tussen analytics en het gebruik van data in klantinteracties.
  • Het DNA van je klant: de combinatie van statische kenmerken en dynamisch gedrag
  • De opties voor het halen van maximale waarde uit klantdata voor uw organisatie