Boek Aan de slag met Linux voor LFCS

Aan de slag met Linux voor LFCS

S. van Vugt
Boom
2021
2021
Nederlandstalig
€ 41.95
0
0
0
0

‘Aan de slag met Linux voor LFCS’ is bedoeld voor iedereen die wil leren hoe je een Linux-systeem moet beheren. Alle facetten waarmee een beheerder van een Linux-systeem te maken krijgt, komen aan de orde. Denk daarbij aan het installeren van Linux, het werken met bestanden, het configureren van een gebruikersomgeving en het werken met de printomgeving.

Dit boek is geschikt voor gebruik in een leeromgeving en voor zelfstudie, en bevat een groot aantal oefeningen en voorbeelden. Voorkennis van Linux is niet nodig, enige algemene kennis van computersystemen wordt echter wel verondersteld. Op basis van een eigen lab-omgeving (een virtuele machine) die u in het eerste hoofdstuk opzet, kunt u als lezer vervolgens het hele boek doorwerken. Door deze interactieve aanpak is het voor u ook eenvoudiger om de praktische kennis te onderscheiden van de theoretische achtergronden.

In deze editie ligt de nadruk op de Linux distributie CentOS Linux. Deze vrij verkrijgbare Linux distributie wordt gebruikt als basis voor Red Hat Enterprise Linux, de grootste Linux distributie op zakelijk gebied.

De LPI-certificering wordt langzaam verdrongen door de Linux Certified Systems Administrator (LFCS) certificering. Omdat LFCS ontworpen is door Linux Foundation, de organisatie die zorgt voor standaardisatie op gebied van Linux, is LFCS snel overgenomen als leidende certificering door diverse grote bedrijven. Dit boek sluit aan bij de nieuwe manier van examineren voor LFCS-certificering. Het gaat erom dat de kandidaat taken op kan lossen met betrekking tot Linux, waarbij gebruikgemaakt kan worden van alle resources die in Linux ter beschikking staan. De zevende druk bereidt voor op deze nieuwe examinering en is hierom sterker gericht op begrip en op het leren werken met de essentiële tools

Via de website bij het boek, www.aandeslagmetlinux.nl, is een schat aan aanvullend materiaal beschikbaar, waaronder aanwijzingen voor het opzetten van een lab-omgeving en kennisvragen met directe feedback. De website bij de zevende druk is uitgebreid met extra oefeningen en video’s.

Hbo-studenten eerste jaar ICT-studies: Business IT en management, Communicatie & Multimedia Design en (technische) informatica.Alle boeken