Boek Accountmanagement in de praktijk (Heruitgave 2006)

Accountmanagement in de praktijk (Heruitgave 2006)

G.J. Verra
Boom Uitgevers Amsterdam
2012
Nederlandstalig
€ 48
0
0
0
0

Als vervolg op het eerder verschenen boek ‘Account Management. Filosofie, instrumenten en implementatie’ dat eerder ‘managerial’ van karakter is concentreert dit boek zich meer op de concrete praktijk van account management.

Wat niet betekent dat het boek niet ook voor managers geschikt is – integendeel, bij het aansturen en begeleiden van account managers en het leiden van de commerciële operatie van de onderneming kunnen managers problemen ondervinden zonder kennis van de praktijk van account management.

In ‘Account management in de praktijk’ komen o.a. aan de orde:
– accountanalyse en accountplanningscyclus.
– customer satisfaction measurement met praktische voorbeelden.
– teamwerk en interface management, waarbij het concept interorganisatie wordt geïntroduceerd.

Om ‘Account management in de praktijk’ goed te kunnen gebruiken, is basiskennis van het voorafgaande, meer theoretische boek nodig. De materie van dit boek is gebaseerd op langdurige ervaring van de auteur met account management in de praktijk.

Zowel praktijkmensen, zoals account managers en commerciële managers, alsook studenten van HBO- en WO- opleidingen hebben baat bij dit boek.Alle boeken