Boek Applicatieportfoliomanagement voor IT-complexiteitsreductie

Applicatieportfoliomanagement voor IT-complexiteitsreductie

A. Juurlink
Van Haren Publishing B.V.
2011
Nederlandstalig
€ 26.11
0
0
0
0

Binnen veel informatieverwerkende organisaties zoals banken en verzekeraars wordt er flink gesneden in de IT-budgetten, terwijl het applicatielandschap, mede door fusies, zeer complex is geworden. Productvernieuwing en wettelijke wijzingen gaan daarom gepaard met toenemende kosten en hogere doorlooptijd.

De IT-afdelingen proberen al jarenlang de business hiervan bewust te maken, alle grote IT-aanbieders, zoals consultancybedrijven, hebben oplossingsrichtingen en dienstverlening ontwikkeld gericht op het vereenvoudigen van het applicatielandschap. Maar van een integrale aanpak is nog geen sprake, mede omdat het probleemgebied zicht uitstrekt tot veel processen in de organisatie.

In dit boek zijn de belangrijkste best practices op het gebied van applicatieportfoliomanagement (APM)voor het uitvoeren van IT-complexiteitsreductie opgenomen.

Deze best practices zijn:
– Zo veel mogelijk generiek beschreven, de toepassing ervan beperkt zich niet tot de financiële markt;
– Gebaseerd op de principes rondom portfoliomanagement, lifecyclemanagement, enterprise- en IT-architectuur en (IT)-governance als instrument om tot IT-complexiteitsreductie te komen en:
– Worden onder andere benaderd vanuit de frameworks ASL en BiSL.

Dit boek dient als praktische handreiking voor IT-managers om sturing te geven aan APM, maar biedt tevens waardevolle inzichten voor alle niet IT-managers.Alle boeken