Boek Basisboek Informatie & Control

Basisboek Informatie & Control

E.H.J. Vaassen, L. Bollen, R.H.G. Meuwissen
Noordhoff
2012
Nederlandstalig
€ 60.95
0
0
0
0

‘Informatie & Control’ is een unieke serie die een integrale benadering van het thema centraal stelt en de samenhang tussen verschillende vakgebieden benadrukt. De serie bestaat uit vier delen: een basisboek en drie specialistische vervolgdelen.

Het ‘Basisboek Informatie & Control’ geeft een uitgebreide introductie op het thema en brengt de verschillende vakgebieden die zich over dit thema buigen samen. Allereerst wordt ingegaan op de problemen waar organisaties tegen aanlopen en de typen oplossingen die kunnen worden aangedragen. Vervolgens wordt duidelijk en overzichtelijk uitgewerkt wat de kern is van elk van de drie vakgebieden ‘Interne Beheersing en Administratieve Organisatie’, ‘Informatiemanagement’ en ‘Management Control’. Tot slot komen alle vakgebieden weer samen met als centraal thema: het oplossen van afstemmingsproblemen vanuit een integrale aanpak.

Deze tweede editie van ‘Basisboek Informatie & Control’ is volledig geactualiseerd. Daarnaast is er, in aanvulling op het hoofdstuk over primaire processen, een hoofdstuk opgenomen over secundaire processsen. De theorie wordt telkens toegelicht met voorbeelden. Elk hoofdstuk is bovendien voorzien van enkele oefencasussen.

De serie ‘Informatie & Control’ is door de opzet geschikt voor een brede doelgroep. Het basisboek biedt een stevig fundament en afhankelijk van het belang van bepaalde onderwerpen kan die basis worden aangevuld met een of meerdere vervolgdelen.

Op de website vindt u meer informatie over de complete serie. Tevens is op deze site, voor docenten, extra materiaal beschikbaar.Alle boeken