Boek Basisboek Sales

Basisboek Sales

R. van der Werf
Noordhoff
2018
Nederlandstalig
€ 59.95
0
0
0
0

‘Basisboek Sales’, laat studenten op toegankelijke wijze kennismaken met sales en biedt een compleet overzicht van het vakgebied. Alle belangrijke thema’s van de salesdiscipline komen daarbij overzichtelijk aan bod, zoals de inhoud van de verkoopfunctie, marketing, logistiek, inkoop en relevante financiële aspecten.

Studenten leren hoe moderne organisaties omgaan met salesactiviteiten. Ook is er ruime aandacht voor de praktische verkoopvaardigheden die elke verkoper zich eigen moet maken. Basisboek Sales sluit volledig aan op het examen NIMA Sales A.

Op de website bij ‘Basisboek Sales’ staan voor studenten extra toetsvragen met feedback en cases met opdrachten. Voor docenten zijn er PowerPointpresentaties, uitwerkingen, casussen en Toets-op-Maat met extra docentvragen.

In deze tweede editie krijgen salesvaardigheden meer aandacht. Het behoeftegerichte verkoopgesprek, dat centraal staat in het mondelinge NIMA Sales-A examen, wordt stap voor stap doorlopen. Studenten kunnen zo beter het salesproces doorgronden en zich de essentiële vaardigheden voor het behoeftegerichte verkoopgesprek eigen maken. Ook social selling en de inzet van nieuwe technologieën hebben in deze uitgave een grotere rol gekregen. De bedrijfseconomische aspecten en het rekenwerk zijn verder uitgewerkt en voorzien van voorbeelden.

‘Basisboek Sales’ is geschikt voor zowel HBO als MBO-opleidingen waar sales/verkoop onderdeel van het curriculum is. Bovendien sluit het boek volledig aan bij de NIMA Sales-A eisen waarmee het de student helpt zich optimaal voor te bereiden op dit examenAlle boeken