Boek Behoeftensturing

Behoeftensturing

R. Sieders, R. van der Pols
Boom Uitgevers Amsterdam
2016
Nederlandstalig
€ 27.95
0
0
0
0

Business informatiemanagement is het vakgebied voor sturing van de IT vanuit businessperspectief. Een standaard als BiSL beschrijft wat je moet doen binnen dit vakgebied, maar nog niet hoe je het moet doen.

De BiSL Scenario’s bestaan uit een aantal inhoudelijke aanpakken om werkzaamheden op het terrein van business informatiemanagement uit te voeren. Het is geen rechtlijnige methode, maar een verzameling met diverse scenario’s, aanpakken, instrumenten, visies en templates om managers en business informatiemanagers op elk niveau te ondersteunen met het bepalen wat nu de vraag is en hoe je die vertaalt naar het aanbod van informatievoorziening.

De boeken in de BiSL Scenario’s-reeks behandelen verschillende onderwerpen: Vraagsturing en business informatiemanagement, Governance en inrichting, Leverancierssturing, Informatiebeleid, Behoeftensturing, Gebruiksbeheer en Specificeren.

Dit deel ‘Behoeftensturing’ werkt het proces Behoeftenmanagement nader uit, in samenhang met de processen Planning & Control en Financieel Management, die niet los van elkaar gezien kunnen worden. Een behoefte kan men pas wegen, als men weet hoe hard de behoefte is en wat de prioriteit is, als budget en prijs bekend zijn, als het tijdpad realistisch is en als de beschikbare capaciteit voldoende is. Dit boek biedt concrete handvatten voor een realistisch overzicht van behoeften voor de komende periode, aan de hand van tal van voorbeelden, stappenplannen en lijstjes.Alle boeken