Boek Bespiegelingen over intercultureel vakmanschap

Bespiegelingen over intercultureel vakmanschap

Yvonne van der Pol
Yvonne van der Pol (Brave New Books)
2017
Nederlandstalig
€ 18.46
0
0
0
0

De bundel ‘Bespiegelingen over intercultureel vakmanschap’ biedt een frisse kijk op interculturele effectiviteit. Het is nu eens geen boek dat begint met een definitie van cultuur en een analyse van cultuurverschillen.

Uitgangspunt vormt onze eigen culturele logica, de set vanzelfsprekendheden die we onbewust bij ons dragen, en de manier waarop die doorwerkt in onze interactie met mensen met een andere culturele achtergrond. Het gaat over ons brein, over de snelle intuïtieve geest die vanuit eigen waarden en normen reageert, over de impact van beeldvorming en natuurlijk over het ontwikkelen van interculturele competenties teneinde intercultureel effectief te zijn.

Alle professionals die internationaal werken, van ondernemer tot ambtenaar, zullen de in dit boek beschreven interculturele dilemma’s herkennen en kunnen hun voordeel doen met de aangedragen perspectieven. De bundel bevat een veertigtal columns, waarvan de meeste eerder zijn verschenen bij Vice Versa online en als inspiratiemails van Luz azul. Enkele actuele thema’s zijn nieuw toegevoegd. Voor deze uitgave zijn alle columns opnieuw bewerkt.Alle boeken