E-book BiSL – Een framework voor business informatiemanagement

BiSL – Een framework voor business informatiemanagement

R. van der Pols, R. Donatz, F. van Outvorst
Van Haren Publishing B.V.
2012
Nederlandstalig
€ 48.34
0
0
0
0

BiSL, Business Information Services Library, is het framework voor business informatie-management. Dit is de 2de druk van het boek met de beschrijving van het BiSL Framework. Het meest in het oog lopende verschil met de eerste druk is dat de termen ‘functioneel beheer’ en ‘informatiemanagement’ in de titel zijn vervangen door een nieuwe term: ‘business informatiemanagement’. De inhoud is verder niet in essentiële zin gewijzigd; wel zijn onduidelijkheden en foutjes verbeterd en is er extra aandacht besteed aan consistente schrijfwijze van begrippen in de tekst en figuren.

BiSL geeft invulling aan de processen en activiteiten die noodzakelijk zijn om de informatievoorziening vanuit de business, dat wil zeggen vanuit gebruikers- en bedrijfsoptiek te sturen. Het is een samenhangend framework, met aandacht voor zowel uitvoerende, sturende en richtinggevende processen, alsmede voor de onderlinge relaties.

In dit boek worden het BiSL-framework en de processen daarbinnen beschreven. Het biedt uitgebreide uitleg van alle aspecten en geeft handvatten om er zelf in de eigen organisatie mee aan de slag te gaan. Het boek is geschreven voor o.a. business informatiemanagers, functioneel beheerders, informatiemanagers, systeemeigenaren, ClO’s, business-managers en -consultants en leidt op voor het BiSL Foundation examen.

BiSL is een public domain standaard en wordt, samen met het gelijksoortig opgezette framework ASL, Application Services Library, beheerd door de ASL BiSL Foundation: www.ASLBiSLFoundation.nl. Deze stichting is in 2002 opgericht door een aantal gelijkgestemde organisaties die professionaliteit van business informatiemanagement en applicatiemanagement hoog in het vaandel dragen en het door middel van de stichting willen bevorderen.

Deze stichting biedt een platform voor uitwisseling van ervaringen en publicatie van aanvullende best practices en is verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling en het uitdragen van het gedachtegoed van BiSL.

Ook verkrijgbaar als boek.Alle boeken