Boek BiSL Self-assessment – Diagnosis for Business Information Management (Engels)

BiSL Self-assessment – Diagnosis for Business Information Management (Engels)

R. Donatz
Van Haren Publishing B.V.
2014
Engelstalig
€ 15.21
0
0
0
0

Zelfevaluatie is het zelfstandig, systematisch beoordelen van de manier van werken en de resultaten die dit oplevert. Door het invullen van de ‘BiSL Zelfevaluatie’ krijgt u inzicht in de mate waarin business informatie management en daarbij behorende processen/ activiteiten binnen uw organisatie zijn ingericht.

Belangrijk doel bij deze zelfevaluatie is niet alleen het verschaffen van inzicht in de mate waarin bepaalde processen zijn ingericht, maar vooral ook het inzichtelijk maken van de beperkingen van de organisatie en de gevolgen die dit heeft voor de (continuïteit en kwaliteit) van de dienstverlening. Aan de hand van de resultaten kunnen vervolgens gericht acties worden uitgezet ter verbetering.

1. Introduction
2. Development phases
3. Approach
4. The self-assessment
5. Instruments for analysis and decision-makingAlle boeken