Boek Communicatiemanagement

Communicatiemanagement

B. van Ruler
Boom Uitgevers Amsterdam
2005
Nederlandstalig
€ 45.95
0
0
0
0

Communicatiemanagement kan worden bestudeerd vanuit verschillende disciplines. Dit boek biedt een geïntegreerde benadering van de in- en externe communicatie gezien vanuit een communicatiewetenschappelijke hoek. In dit kader wordt communicatiemanagement vooral gezien als een probleem van sturing en bijsturing van het ingewikkelde proces van productie, distributie en ontvangst van communicatieboodschappen. Aan de orde komen theorieën die bedoeld zijn om uitspraken te kunnen doen waarom de communicatie in, van en met organisaties verloopt zoals die verloopt en of en hoe die anders zou kunnen.

Communicatiemanagement wordt hierin niet bekeken vanuit de organisaties zelf, maar vanuit de publieke sfeer waarin sociale actoren in hun rol als medewerker, consument, burger en actievoerder met organisaties te maken krijgen. Aan de hand van veel voorbeelden wordt duidelijk gemaakt hoe deze communicatieprocessen verlopen, wat de consequenties zijn van een bepaalde aanpak en hoe het effectiever zou kunnen. ‘Communicatiemanagement’ is niet alleen bedoeld voor aankomend communicatiemanagers, maar ook voor de 55.000 professionals in de communicatiepraktijk.Alle boeken