Boek DevOps …… in beweging

DevOps …… in beweging

Jan Heunks
Management Consulting Solutions (MCS)
2019
Nederlandstalig
€ 37.95
0
0
0
0

‘DevOps …… in beweging’ is de eerste uitgebreide Nederlandstalige beschrijving, specifiek gericht op de brede DevOps-context.

Het boek is in het bijzonder bestemd voor iedereen die deel uitmaakt van een DevOps-team en specialisten, managers en/of leidinggevenden die betrokken zijn bij de totale (waarde)keten van IT producten en IT-services, van het starten van het Development-proces inclusief het in productie gaan en het van daaruit exploiteren, beheren en onderhouden binnen Operations.

Het boek bestaat uit drie delen.
– De toegevoegde waarde van DevOps, als kennismaking
– De theoretische DevOps-kaders,als theoretische verdieping
– Integratie van DevOps in de bestaande organisatiestructuur, de concrete handvatten voor iedereen die wil beginnen aan de DevOps-reis

Invalshoeken, respectievelijk theoretische kaders zijn bepalend voor de wijze waarop DevOps wordt toegepast in de organisatie, afhankelijk van de mogelijkheden die deze organisatie heeft en de keuzen die worden gemaakt. Dit geeft een scala aan management en technologische optieken.

Wat de DevOps-beweging onderscheidt van andere bewegingen wordt in de loop van het boek verduidelijkt. De toekomstig DevOps-specialist zal het handvat vinden om te komen tot optimale communicatie, betere samenwerking en nauwere integratie, tussen in het bijzonder Development en Operations en alle overige belanghebbenden. Slechts het toepassen van DevOps zal de kracht ervan zichtbaar maken.

Dit boek geeft een verzameling invalshoeken en technieken op het gebied van Development (software engineering) en Operations (beheer en onderhoud), binnen een groeiend en snel evoluerend werkveld en in samenwerking met anderen zoals de product owner en bedrijfs-entiteiten zoals bedrijfs architectuur (enterprise-architecture), besturing (governance), nakoming (compliance), informatie-beveiliging (information security) en kwaliteitsborging (quality assurance).Alle boeken