Boek Dienstenmarketingmanagement

Dienstenmarketingmanagement

W. de Vries jr., E. Lancée, P.J.C. van Helsdingen, Ton Borchert
Noordhoff Uitgevers
2014
Nederlandstalig
€ 63
0
0
0
0

‘Dienstenmarketingmanagement’ is al twintig jaar het standaardwerk voor het vakgebied. De dienstensector is steeds meer zichtbaar geworden in de maatschappij. Goed beschouwd draaien hele economieën op diensten. Banken, verzekeraars, uitzendbureaus, schoonmaakbedrijven, ziekenhuizen, onderwijs: het zijn allemaal dienstverleners. Zij moeten allemaal hun diensten zodanig managen dat als uitkomst waarde wordt gecreëerd voor de klant (en voor de stakeholders): dat is de essentie van dienstenmarketingmanagement.

In deze zesde editie hebben de auteurs enkele belangrijke veranderingen doorgevoerd. Alle theorie is nu getoetst aan zowel een offline als een online setting. De grootste verandering van deze druk is dan ook: internet, internet en nogmaals internet. Veel nieuwe termen als hybride cloud computing, app, online reviews, crowdsourcing en -funding, willingness to participate in plaats van willingness to pay, face-to-screen interactie, Google Adwords, WEBQUAL en SELFQUAL hebben hun plek gevonden.

Voorts is het schrijven van een marketingplan uitgangspunt geworden in deze druk. In negen hoofdstukken bieden de auteurs modellen en theorieën aan die uiteindelijk in hoofdstuk 10 gezamenlijk een (diensten)marketingplan vormen. Daarbij zijn de hoofdstukken over de marketingmix samengevoegd en cases vervangen, waardoor het boek nog toegankelijker is geworden.

Website:
– Toetsvragen
– Online boek
– Cases
– Collegesheets
– UitwerkingenAlle boeken