Boek En nu online…Sociale media voor professionals, organisaties en trainers

En nu online…Sociale media voor professionals, organisaties en trainers

S. Wagenaar, J. Hulsebosch
Bohn Stafleu van Loghum
2012
Nederlandstalig
€ 41.95
0
0
0
0

We kunnen er niet meer omheen. Sociale media zijn er en zullen invloed hebben op onze manier van werken en leren. Hoe kun je als professional en als organisatie goed gebruik maken van sociale media? Welke mogelijkheden bieden sociale media om effectiever te werken in netwerken? Wat betekent dit voor organisaties en managers? En hoe kunnen sociale media een ondersteunende rol vervullen in formele en informele leerprocessen?

Dit boek gaat in op deze vragen en is interessant voor iedereen die wil weten wat je nu zelf met sociale media kunt en hoe je meer strategisch in deze wereld kunt participeren. Met als doel om zelf, in een team of als organisatie, online te leren. Ook als je wilt weten óf je je er wel in moet willen verdiepen. In dit boek worden sociale media niet bekeken vanuit een marketing- of communicatieperspectief, maar vanuit het perspectief van collectief leren.

Het boek bestaat uit drie delen.
1. Gebruik van sociale media in je eigen werk als professional.
2. Sociale media bij het werken als team of lerende organisatie.
3. Het faciliteren van online leren.

‘En nu online…Sociale media voor professionals, organisaties en facilitatoren’ laat zien hoe sociale media werken. Dit wordt uitgebreid geïllustreerd aan de hand van praktijkvoorbeelden en -verhalen.

Dankzij de vele praktische tips en tools kun je hiermee zelf direct aan de slag. Werken via sociale media is als het betreden van een nieuw land, doordat de ongeschreven regels, de cultuur, het openlijk delen van informatie en ideeën fundamenteel anders zijn dan gewend. Een land met een nieuwe taal, onbekende tools en een nog ongekende hoeveelheid mogelijkheden. Met dit boek hopen we ons enthousiasme voor sociale media over te brengen en lezers te verleiden tot experimenteren.Alle boeken