Boek Financieel management voor ondernemers in het MKB

Financieel management voor ondernemers in het MKB

A.W.W. Heezen
Noordhoff
2018
Nederlandstalig
€ 64.95
0
0
0
0

In Financieel Management voor het MKB staat de financieel-economische besturing van micro- en kleine ondernemingen centraal: eenmanszaken, vennootschappen onder firma en besloten vennootschappen. Aan de hand van een fictieve onderneming behandelt het een groot aantal bedrijfseconomische, juridische en fiscale onderwerpen. Ook is er aandacht voor concurrentiepositie, branche-analyse, vermogenskosten, eigen vermogen en gewaardeerd ondernemersloon. Verder komt de financiering van MKB-bedrijven uitgebreid aan bod: thema’s als crowd funding, participatiemaatschappijen, gestapelde financiering en FinTech. Financieel Management voor het MKB is zeer praktijkgericht en sluit aan bij nieuwe ontwikkelingen in het MKB.

-Uitgebreide uiteenzetting van de financiële besturing van het MKB;
-met thema’s als concurrentiepositie en gewaardeerd ondernemersloon;
-veel aandacht voor de financiering van het MKB.

Op de website bij Financieel Management voor het MKB vinden studenten extra cases en toetsvragen. Ook kunnen zij met Excelmodellen allerlei varianten doorrekenen. Voor docenten staan er PowerPointpresentaties, uitwerkingen en Toets-op-Maat.

In deze derde editie zijn aan het einde van ieder hoofdstuk opgaven toegevoegd. Het benodigde rekenwerk is minimaal. Studenten kunnen hiervoor gebruikmaken Excelmodellen, te vinden op de website.

Financieel Management voor het MKB is geschikt voor studenten met weinig voorkennis van bedrijfseconomie en past goed binnen de propedeuse van hbo-opleidingen met aandacht voor ondernemerschap en MKB.Alle boeken