Boek Het communicatieplan: Opzet en uitvoering in 8 stappen

Het communicatieplan: Opzet en uitvoering in 8 stappen

M. Waardenburg
Boom Uitgevers Amsterdam
2003
Nederlandstalig
€ 26
0
0
0
0

Communicatie is een van de belangrijkste managementinstrumenten om de doelstellingen van de organisatie te verwezenlijken. De visie van de organisatie, zoals neergelegd in het mission statement, vormt daarbij het uitgangspunt. Communicatie vereist naast visie ook vakkennis, creativiteit en flexibiliteit. Een planmatige aanpak is bij dit alles een eerste vereiste. Zonder een heldere visie en een duidelijk plan van aanpak is communicatie minder effectief en de kans op mislukken groot. In ‘Het Communicatieplan: Opzet en uitvoering in 8 stappen’ vormen de acht basisstappen de rode draad voor het opzetten van communicatiebeleid en voor de uitvoering van de dagelijkse communicatieactiviteiten.Alle boeken