Boek Het complete loopbaanboek

Het complete loopbaanboek

Susan van Ass
Boom
2022
€ 37.95
0
0
0
0

Het complete loopbaanboek brengt het brede vakgebied van de loopbaanprofessional in kaart. Het biedt een inhoudelijk overzicht van het theoretisch kader waarbinnen de loopbaanbegeleiding plaatsvindt en geeft inzicht in de praktijk van het begeleidingsproces en de bijbehorende methoden, technieken en instrumenten.

Kennis en ervaring van loopbaanprofessionals
Loopbaanprofessionals kunnen het verschil maken. Zij hebben waardevolle kennis en ervaring als het gaat om mensen en werk, voor individuen, maar ook voor organisaties die meer inzicht zoeken in de nieuwe dynamiek en de consequenties voor hun management en beleid. Werkenden van vandaag moeten flexibel zijn om tot hun recht te komen en zich professioneel en persoonlijk te ontplooien. De begeleiding van werkenden bij het ontwikkelen van hun talenten en het ontdekken van hun passie kan niet meer zonder inzicht in loopbaantheorieën, arbeidsmarktverhoudingen en organisatieverandering.

De theorie: loopbaanthema’s
In Het complete loopbaanboek wordt in de theoretische bijdragen steeds een fase in loopbanen en loopbaanontwikkeling behandeld die een individu kan doormaken. Daarbij worden de recente ontwikkelingen gezien in het licht van de specifieke fase en welke factoren en aandachtspunten dan in het bijzonder een rol spelen. Het eerste deel bevat zes hoofdstukken die elk een thema binnen de loopbaan beschrijven vanuit een theoretisch kader, geschreven door experts in dat thema.

Deze thema’s, die het kader van het boek vormen, zijn:
– Studiekeuze: Een loopbaan begint bij het maken van een studiekeuze. Hiernaast kunnen lerenden behoefte hebben aan ondersteuning bij het betreden van de arbeidsmarkt; zichzelf leren presenteren, leren een goed cv op te stellen et cetera.
– Beroepskeuze: Bij het maken van een keuze voor het beroep hebben velen behoefte aan ondersteuning. Welke beroepen ‘matchen’ met mijn kwaliteiten en wensen? Welke stappen moet ik nemen om het beroep dat ik gekozen heb te vinden?
– Ontwikkelbehoefte: In een loopbaan is er behoefte aan ontwikkeling; vanuit de werkende zelf of ingegeven vanuit de organisatie. Begeleiding kan hierbij uitkomst bieden.
– Ziekte: Wanneer iemand zijn functie niet meer kan uitoefenen vanwege ziekte, kan begeleiding worden ingezet. Begeleiding bij het vervullen van een aangepaste functie, begeleiding bij herstel en/of begeleiding bij het zoeken naar een andere baan.
– Ontslag: Het krijgen of nemen van ontslag is een moment in een loopbaan dat gepaard kan gaan met veel emoties. Begeleiding kan worden geboden om hier op een goede manier mee om te gaan en om zich wederom op de toekomst te richten.
– Demotie: Op een moment in iemands loopbaan kan worden gekozen een stapje terug te doen. Dit kan worden ingegeven door de werkende zelf of door de organisatie. Hierbij is het van belang dat de wensen en de ambities van de verschillende partijen goed worden ingevuld. Hierbij kan een loopbaanprofessional begeleiding bieden.

De praktijk: methodieken
In het tweede deel van Het complete loopbaanboek zijn 43 praktische bijdragen in alfabetische volgorde opgenomen. Deze bijdragen zijn door loopbaanprofessionals zelf beschreven en behelzen een methodiek die zij in hun eigen praktijk veelvuldig gebruiken. De 43 praktische bijdragen zijn van toepassing in verschillende fasen van de loopbaancoaching en bij de verschillende thema’s, zoals in de theoretische bijdragen beschreven. Per methodiek is aangegeven bij welke loopbaanfase ze kan worden ingezet en bij welke thema’s ze aansluit.

De loopbaanfasen die in het boek aan de orde komen, zijn de volgende:
– Intake: Elk loopbaantraject heeft een intakefase. In deze fase wordt gekeken of er een klik is tussen coach en coachee en vindt er een nadere verkenning van de coachvraag plaats.
Zelfonderzoek: In elk loopbaantraject is het van belang om aan zelfonderzoek te doen. Het kennen van jezelf is een voorwaarde bij het zoeken naar werk, het ontwikkelen binnen een loopbaan en het vervullen van je ambities.
– Arbeidsmarktoriëntatie: Bij het zoeken naar (ander) werk is het oriënteren op de arbeidsmarkt onontbeerlijk. Een loopbaanprofessional kan hierbij helpen met zijn expertise.
Arbeidsmarktbenadering: Een volgende stap in het loopbaantraject is het benaderen van de arbeidsmarkt. Er zijn verschillende methodieken die hiervoor in te zetten zijn: van het opstellen van een cv tot het voorbereiden op een sollicitatiegesprek.
– Rouw: Het omgaan met verlies is een fase die niet per definitie geldt voor elk loopbaantraject, maar wel apart aandacht verdient. Wanneer er sprake is van rouw, zijn er specifieke methodieken die ingezet kunnen worden.
– Evaluatie: Na afloop van een loopbaantraject wordt er teruggekeken en worden afspraken gemaakt voor het onderhoud in de toekomst.

Het complete loopbaanboek kwam tot stand door medewerking van een groot aantal loopbaanprofessionals en staat onder redactie van coach en (HR-)adviseur Susan van Ass.

Met medewerking van:
Ella Arps, Ineke van den Berg, Renske van Berkel, Silvia Blankestijn, Joyce Blok, Annet Brinkhuis, Martin Broekhuis, Karen van Dam, Rex Feenstra, Tosca Gaakeer, Peter Gerrickens, Silene Geuze, Annemieke Hijink, Yvonne van Holsteijn, Adriaan Hoogendijk, Kick van Hout, Eef Huiser, Sergio Irausquin, Pauline Kemkers, Carla Kerklaan, Paule Kok-Sebaoun, Wendelien Koop, Marinka Kuijpers, Annerie de Lange-Kraan, Ester Leibbrand, Rose-Marie Lucas, Trucella van Moorselaar, Alina Nieuwhoff-Flapper, Jouke Post, Wim Rietveld, Ine Ruijfrok, Marian Ruisch, René Schalk, Carla Schellings, Tom Scholte, Ellen Selderijk, Janine Stolvoort, Maaike Thiecke, Yvonne Truijens, Anja Veldhuizen, Marlies van Venrooij, Mieke Verbaarschot, Vronie Veugelers, Aaltje Vincent, Marjoleine Vosselman, Eva de Waard, Jacob van Wielink, Judith Wijnbergen, Leo Wilhelm, Patricia Wouters van Dam en Bianca van der Zeeuw.

NB. In de index naar thema ontbreken op pagina 250 bij het Windmolenmodel de markeringen bij studiekeuze en beroepskeuze.

Voor wie?
Het complete loopbaanboek is bruikbaar voor meerdere doelgroepen. Loopbaanprofessionals kunnen het boek gebruiken als naslagwerk of als uitbreiding van hun kennis en ervaring. Startende coaches en begeleiders krijgen in een relatief korte tijd een goed overzicht van het vakgebied waarin ze (gaan) werken. Loopbaanprofessionals binnen organisaties kunnen middels de verschillende indices passende methodieken uitzoeken. Tot slot is dit boek een compleet naslagwerk voor alle geïnteresseerden.Alle boeken