Boek Het Grote Vaardighedenboek

Het Grote Vaardighedenboek

Boom beroepsonderwijs
Boom Beroepsonderwijs
2020
€ 43,50
0
0
0
0

Vakkennis alleen is niet genoeg om te slagen in een (toekomstig) beroep. Waar met mensen gewerkt wordt, is communicatie de ‘smeerolie in de machine’. Daarom neemt Communicatie & Gesprekstechniek in vrijwel iedere opleiding of cursus een belangrijke plaats in.

Communicatieve vaardigheden leer je niet uit een boek, wel met een boek als ondersteuning voor gericht oefenen, oefeningen nabespreken en oefeningen koppelen aan theorie. Dat is dan ook precies het doel van het boek: een ondersteuning bieden bij het aanleveren van communicatieve vaardigheden en gesprekstechniek.

Het Grote Vaardigheden Boek bestaat uit twee delen:
· Het eerste deel gaat over de fasen van het communicatieproces: coderen,verbaal en non-verbaal communiceren, luisteren, vragen stellen en samenvatten.
· Het accent ligt hier op het aanleren van communicatieve vaardigheden.
· Het tweede deel behandelt vijftien communicatie/gespreksvormen waar de deelnemer mee te maken kan krijgen.

Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met vragen, opdrachten en oefeningen. Voor een optimale verwerking staan bij iedere oefening nabesprekingsvragen.Alle boeken