Boek How2talk2kids

How2talk2kids

Adele Faber, Elaine Mazlish, Heleen de Hertog
How2talk2kids
2007
Nederlandstalig
€ 23,50
0
0
0
0

‘Ik ga niet naar mijn kamer. Je bent niet de baas over mij’
‘Je doet gewoon wat ik zeg en daarmee uit’

Na dit bekende tafereel voelen zowel kind als opvoeder zich boos. Gelukkig kan het ook anders. Adele Faber en Elaine Mazlish hebben een respectvolle manier van communiceren ontwikkeld waar alle partijen zich zoveel beter bij voelen.

Faber en Mazlish bieden praktische effectieve communicatievaardigheden, gebaseerd op de theorie van de bekende psycholoog dr. Haim Ginott. Direct toepasbaar op elk kind van 2 tot 20 jaar.

– Beter omgaan met de negatieve gevoelens van je kind.
– Grenzen stellen terwijl de relatie met je kind goed blijft en zich zelfs verdiept.
– Kind neemt verantwoordelijkheid voor zijn gedrag en komt zelf met oplossingen.
– Effectief prijzen en je kind bevrijden uit een vaste rol.

Hierdoor krijgt je kind meer zelfvertrouwen en een positiever zelfbeeld.

Adele Faber en Elaine Mazlish worden internationaal erkend als experts op het gebied van communicatie tussen volwassenen en kinderen. De methode wordt al tientallen jaren gedoceerd via hun boeken en workshops.

‘Ik ben echt gepassioneerd door deze methode. Het is simpel, praktisch en direct toepasbaar. Ik merkte zelf een groot verschil. Puur doordat ik anders praat en reageer en mijn grondhouding anders is.



Alle boeken