Boek ICT-strategie en -organisatie (tweede herziene druk)

ICT-strategie en -organisatie (tweede herziene druk)

J.A. Oosterhaven
Academic Service
2014
Nederlandstalig
€ 43.95
0
0
0
0

Dit boek gaat over strategievorming en de inrichting van organisaties, beide vanuit het ICT-perspectief. In de praktijk blijkt grote behoefte te bestaan aan gemakkelijk te hanteren instrumenten hiervoor. Niet alleen in de vorm van ‘hoe zou het moeten?’, maar vooral ook in de vorm van ‘hoe hebben anderen het gedaan en wat waren hun ervaringen?’ Dit boek beoogt hierin te voorzien door:
– eenvoudige, makkelijk te hanteren instrumenten voor visievorming over strategische vraagstukken in relatie tot ICT;
– uitgewerkte modellen, gebaseerd op praktijksituaties;
– praktijkvoorbeelden en checklists;
– ervaringen en tips.

Het vormt de ‘praktijktheorie’ van de auteur, een combinatie van theorie en praktijkervaringen, uitgedrukt in een werkbaar instrumentarium.

‘ICT-strategie en -organisatie, in theorie en praktijk’ behandelt de onderwerpen die op de ICT-agenda van de ondernemingsleiding thuishoren, onderverdeeld naar een vijftal thema’s: de businessrelatie, de infrastructuur, de economie, de organisatie en het proces van strategievorming.

De belangrijkste toevoegingen in deze tweede, herziene druk zijn actuele inzichten over business ICT alignment, verschillende perspectieven op ICT-strategie (infrastructuurstrategie versus innovatiestrategie) en recente ervaringen met (out)sourcing.Alle boeken