Boek Informatiebeveiliging onder controle, met MyLab NL toegangscode

Informatiebeveiliging onder controle, met MyLab NL toegangscode

Pieter van Houten, Marcel Spruit, Koos Wolters
Pearson Education NL
2019
2019
€ 45,50
0
0
0
0

Zonder informatiesystemen zouden de meeste organisaties niet meer functioneren. De technologie is echter kwetsbaar en de mensen die ermee werken maken fouten. De risico’s zijn talrijk. Informatiebeveiliging onder controle stelt het inrichten van informatiebeveiliging als een beheerst proces centraal. Managementgerelateerde onderwerpen als beveiligingsstrategie en -beleid, beveiligingsplannen, risicoanalyse, juridische aspecten en raamwerken komen aan de orde. Aan de menselijke factor is een afzonderlijk hoofdstuk gewijd. Ook de techniek komt ruimschoots aan bod. Daarbij wordt speciale aandacht besteed aan moderne technieken op het gebied van cryptografie en netwerkbeveiliging.

Het heldere taalgebruik, de duidelijke illustraties, de voorbeelden uit de praktijk en de digitale leeromgeving MyLab maken dit een ideaal studieboek voor hogeronderwijsstudenten, zowel met als zonder voorkennis van IT.

Nieuw in deze editie
In de vierde editie van het boek zijn de structuur en het design aangepast en zijn er meer afbeeldingen toegevoegd. Hierdoor is het boek beter leesbaar en toegankelijker geworden.
Alle hoofdstukken van het boek zijn volledig geactualiseerd, waarbij alle terminologie is geüpdatet. Ook krijgt de menselijke factor in dit proces meer aandacht en is er een apart hoofdstuk opgenomen over uitbesteden. De organisatorische en technische maatregelen zijn uitgewerkt aan de hand van de duidelijke, gangbare onderverdeling prevent, detect en respond. Belangrijk is daarnaast dat het boek meer didactische kenmerken heeft, bijvoorbeeld door het toevoegen van meer praktijkvoorbeelden/-cases en leerdoelen en een samenvatting per hoofdstuk.

Ook is het online materiaal op MyLab, zoals opdrachten en toetsen, aanzienlijk verbeterd ten opzichte van de voorgaande editie. Daarnaast zijn er ook videocases toegevoegd aan deze digitale leeromgeving. Studenten worden in het boek naar MyLab verwezen om zelf met de opgedane kennis in de praktijk aan de slag te gaan.

Doelgroep
Studenten betrokken aan opleidingen zoals Informatiemanagement, Informatiekunde en IT auditing. Ook is het geschikt voor professionals die tijdens hun dagelijkse werk te maken (gaan) krijgen met dit vakgebied, zoals auditors, security managers, beveiligers, informatiemanagers en IT’ers.



Alle boeken