Boek Informatiemanagement, met MyLab NL toegangscode

Informatiemanagement, met MyLab NL toegangscode

R. Bruins, Hans Geurts
Pearson Education NL
2020
Nederlandstalig
€ 44.95
0
0
0
0

Informatiemanagement introduceert de student in dit dynamische vakgebied, dat zich bevindt op het kruispunt van informatiekunde, organisatiekunde, management en marketing.
In dit boek beschrijven de auteurs hoe (informatie)technologie de werkomgeving, bedrijven en sectoren beïnvloedt.

Deze beïnvloeding heeft consequenties voor de rol en inbedding van informatiemanagement in organisaties, zoals de dynamische eisen die tegenwoordig worden gesteld aan professionals en kenniswerkers. Het sturen en beheersen van informatiestromen in de context van informatieverzorging vormen de centrale elementen van het boek. Hierbij schenken de auteurs ruime aandacht aan de rol van technologie, innovatie, sociale media, businesscases en projectmatig werken.

De theorie wordt in het boek steeds aan de praktijk gekoppeld door middel van praktische voorbeelden en cases. Dit boek bevat een toegangscode voor MyLab. Hier vind je veel aanvullend studie- en lesmateriaal, zoals oefentoetsen en extra praktijkcases. Voor docenten zijn powerpoints beschikbaar.

Nieuw in deze editie
Om het boek nog beter op het hoger onderwijs te laten aansluiten, heeft het boek een nieuwe indeling. Het boek bestaat uit drie delen. Deel 1 gaat in op twee strategische aspecten, te weten waardecreatie en innovatie.In deel 2 staat het organiseren van informatie centraal. Tot slot heeft deel 3 betrekking op digitaal werken. In deze drie delen worden verschillende thema’s en onderwerpen gepresenteerd. Deze zijn onderverdeeld op basis van het negenvlaksmodel van Maes.

Daarnaast is het boek volledig geactualiseerd en kan de student nòg makkelijker met de theorie aan de slag. Zo zijn er meer voorbeelden, cases en oefenopgaven toegevoegd aan het boek en de digitale leeromgeving MyLab.

Informatiemanagement is geschreven voor eerstejaarsstudenten in het hoger economisch onderwijs.Alle boeken