Boek Inleiding tot de marketing

Inleiding tot de marketing

Bronis Verhage
Noordhoff
2020
€ 67.95
0
0
0
0

– Complete en toegankelijke kennismaking met het vakgebied marketing;
– leert hoe slagvaardig een marketingbeleid uit te stippelen;
– nieuwe editie met actuele thema’s, voorbeelden en casussen.

Inleiding tot de marketing geeft een compleet beeld van de beginselen van marketing en leert hoe een slagvaardig marketingbeleid uit te stippelen. Het geeft actuele inzichten, ontwikkelingen en trends op het gebied van marketing. De rol van online marketing, de invloed van social media op het koopgedrag en de toenemende internationalisering van het management worden belicht. Inleiding tot de marketing is een compleet boek dat door de schrijfstijl zeer toegankelijk is. In deze herziene editie is uitgebreid aandacht voor thema’s als online marketing(communicatie), social media en e-commerce. Ook is er meer aandacht voor B2B-marketing. De voorbeelden en casussen zijn geactualiseerd.

Inleiding tot de marketing is geschikt voor hbo-opleidingen waarbij marketing deel uitmaakt van het curriculum, maar geen kernvak is. Het boek is inzetbaar vanaf de propedeuse.

Studenten vinden op www.inleidingtotdemarketing.noordhoff.nl flitscolleges, toetsvragen en een begrippentrainer. Voor docenten zijn er casussen en powerpoints met figuren en tabellen.

Bij dit boek kunnen docenten zelf toetsen samenstellen met behulp van www.toetsopmaat.nl. Toetsen kunnen geëxporteerd worden naar diverse formats.Alle boeken