Boek Interculturele communicatie in de zorg

Interculturele communicatie in de zorg

Raya Nunez Mahdi, Charlie Obihara, Dorian Maarse, Carlos Nunez, Edwin Hagenbeek
Koninklijke van Gorcum
2022
Nederlandstalig
€ 25
0
0
0
0

Professionals in de zorg werken steeds vaker met patiënten met een andere culturele achtergrond, religie of levenswijze. Als professional wil je goede zorg bieden voor iedereen, maar soms voel je onmacht omdat je de juiste houding, kennis of vaardigheden mist. Hierdoor krijgt de patiënt mogelijk minder goede zorg en zijn consulten en behandelingen minder effectief door miscommunicatie.

Dit boek laat studenten en zorgprofessionals zien wat je kunt doen om tot betere interculturele communicatie te komen. Dit draagt bij aan een goede relatie met de patiënt, diens tevredenheid met de geleverde zorg en de zorguitkomsten. Naast kostenreductie, verhoogt het de patiëntveiligheid en therapietrouw.

Om goede zorg te kunnen verlenen aan steeds meer patiënten met sterk uiteenlopende culturele achtergronden, is interculturele sensitiviteit nodig. Inzicht in je eigen culturele waarden en normen, kennis van verschillende culturen, en ook vaardigheden in het vergroten van je eigen referentiekader zijn de hoekstenen hiervan. Dit zijn de uitgangspunten van het boek.
Interculturele communicatie in de zorg beschrijft op een heldere en toegankelijke manier gerenommeerde modellen en theorieën uit de communicatie, medische en culturele antropologie. Het boek staat vol met praktische opdrachten, casussen, reflectievragen en rollenspellen uit concrete interculturele situaties in de zorg.

Wat is nieuw in de 2e editie?
Bias, impliciete vooringenomenheid en wat het ons oplevert als we dit kunnen benoemen. De 2e editie bevat ook nieuwe casussen rondom COVID-19 en nieuwe illustraties.

‘Dit is het eerste boek van mijn opleiding dat ik helemaal heb uitgelezen.’ – derdejaarsstudent hbo-v

‘Fantastisch! Ik raad het aan veel collega’s aan,’ – Inge Schepens, arts internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde in opleiding

‘Heel goed boek om te lezen, zeer mooie voorbeelden waar je in de praktijk veel aan hebt. Ik geef het een 10!’ – Andrea Flikweert, palliatief en oncologieverpleegkundigeAlle boeken