Boek IT voor Managers

IT voor Managers

P. Muller
Van Haren Publishing B.V.
2010
Nederlandstalig
€ 26.11
0
0
0
0

Dit boek geeft een overzicht van de ontwikkelingen binnen de IT. Het is geschreven voor managers en ieder ander die zelf geen IT’er is, maar wel meer van IT-zaken wil snappen.

IT is vaak een ondoordringbare wereld, vol Engelse en vaak nodeloos ingewikkelde termen, een domein waar enkel ingewijden de weg lijken te weten. Dat is jammer, want IT wordt te belangrijk om enkel aan IT’ers over te laten.

IT heeft zich ontwikkeld tot een vast onderdeel van vrijwel alle aspecten van het menselijk handelen. We hebben steeds meer mogelijkheden en benutten die ook privé volop. Tegelijkertijd ervaren mensen in de praktijk van hun organisatie IT ook vaak als een blok aan het been. Vaker dan hen lief is, krijgen ze te horen dat iets niet mag of kan. Dat frustreert, vooral omdat mensen te weinig grip het IT beleid kunnen krijgen.

IT bepaalt steeds meer onze communicatie en informatiemogelijkheden, op het werk en thuis. Dan is het nodig om toch iets meer te snappen van al die IT-termen en -begrippen, ook als niet-IT’er. Dit boek helpt daarbij.Alle boeken