E-book Journalistieke cultuur in Nederland

Journalistieke cultuur in Nederland

Jo Bardoel, Huub Wijfjes
Amsterdam University Press
2019
€ 27.99
0
0
0
0

De journalistiek is in crisis. Krantenlezers lopen weg, televisiekijkers kijken anders en internet en sociale media verbinden alles en iedereen. En de gebruiker kiest zijn eigen weg. In deze veranderende mediawereld moet de journalistiek zich opnieuw uitvinden. De toekomst is aan journalisten die in de nieuwe, vloeibare wereld creatieve innovatie kunnen koppelen aan slim ondernemerschap.

‘Journalistieke cultuur in Nederland’ blikt in een volledig vernieuwde uitgave voor- en achteruit. Achteruit: naar de gouden eeuw van de journalistiek waarin het beroep professionaliseerde, en media een centrale plaats gingen innemen in politiek en cultuur. En vooruit: naar een toekomst waarin disruptieve technologie de journalistiek dwingt te zoeken naar nieuwe verdienmodellen en professionele waarden.

Wordt de vierde macht ontmanteld? Hoe kan de journalistiek relevant blijven voor de ongeduldige gebruiker? Kunnen onafhankelijkheid, objectiviteit en betrouwbaarheid overeind blijven? Hoe verhouden journalistiek, politiek en democratie zich als nationale media plaatsmaken voor wereldbedrijven als Facebook en Google?

Deze vragen worden belicht door uitgelezen specialisten van Nederlandse universiteiten en hogescholen. Dat biedt een goed uitgangspunt voor onderzoek en reflectie voor ieder die zich door beroep of belangstelling betrokken voelt bij de journalistiek.

Ook verkrijgbaar als boek.Alle boeken