Boek Lead IT or Lose IT

Lead IT or Lose IT

N. Beenker
Vischarend
2015
Nederlandstalig
€ 29.95
0
0
0
0

Met een rapportage van onderzoek naar het succes en falen van complexe IT-projecten

Wanneer u als business manager denkt ‘regie voeren over een IT-project dat is toch meer iets voor mijn collega’s van de IT-afdeling?’, juist dán behoort u tot de doelgroep van dit boek. Waarom zou u zich als niet-IT’er verdiepen in het IT-opdrachtgeverschap? Misschien omdat u als algemeen manager op het punt staat een ERP-pakket in uw organisatie te implementeren. Wellicht bent u directeur van een ziekenhuis en gaat uw organisatie aan de slag met een veelbelovend ZIS (Ziekenhuis informatie Systeem). Of omdat uw dienst een Europese aanbesteding gaat uitschrijven, voor het opzetten van een IT-systeem op basis van standaardsoftware.

De fouten die bij falende IT-projecten gemaakt worden, zijn nu eens goed onderzocht in een representatief Nederlands onderzoek onder een groot aantal gerenommeerde (IT)bedrijven. Daaruit blijkt dat de problemen met het implementeren van standaardsoftware niet veroorzaakt worden door technische problemen, maar vooral door onduidelijkheid in de communicatie en het dichttimmeren van alle onzekerheden. Verstand hebben van IT is daarvoor geen vereiste, wel goed opdrachtgeverschap!
Tussen de eerste en de tweede druk van dit boek zijn er vijf jaren verstreken. In deze periode heeft het onderwerp falende IT-projecten vaak de voorpagina van de krant gehaald. Belangrijk was het Parlementaire onderzoek naar ICT-projecten bij de overheid door de ‘Commissie Elias’, dat is gehouden in 2013 en 2014. De bevindingen van de commissie beslaan globaal de zelfde tijdspanne en komen overeen met de onderzoekresultaten in dit boek. Een oplossing van overheidswege voor de miljardenverspilling bij IT-projecten in de publieke sector is echter nog niet in zicht.

Uit de rapportage van de commissie en hun onfortuinlijke aanbevelingen wordt duidelijk dat de omgang met onzekerheid in IT-projecten een zeer moeilijk te slechten barrière blijft vormen. Als business manager speelt u hierin een cruciale rol. Onzekerheid is uitstekend te managen, als u weet waar u op moet letten. Dit boek helpt u daarbij. Naast een stuk praktijktheorie, biedt het u vijftien praktische hulpmiddelen waarmee u uw rol als (eind)verantwoordelijke opdrachtgever bij IT-projecten beter kunt invullen. Overigens kunt u voor goed opdrachtgeverschap ook goed leiderschap lezen, wat tevens de titel van dit boek verklaart: ‘Lead IT or Lose IT’.Alle boeken