Boek Leerboek Oracle SQL

Leerboek Oracle SQL

L. de Haan, T. Koppelaars
Boom
2013
2013
Nederlandstalig
€ 53,50
0
0
0
0

‘Leerboek Oracle SQL’ is in eerste instantie bedoeld voor het hoger onderwijs en is geschikt voor alle studierichtingen die Oracle als softwareomgeving gebruiken voor het leren omgaan met SQL. Het boek is met name geschikt als ondersteuning bij zelfstudie en/of practicum en als zodanig ook heel goed individueel te gebruiken buiten het reguliere onderwijs.

Deze vierde herziene druk is gebaseerd op Oracle Database 11g. Het boek is echter ook heel goed te gebruiken met de aankomende release Oracle12c.

De opzet van het boek is vrijwel geheel gehandhaafd. Hierdoor is een soepele overgang naar deze nieuwe editie mogelijk. De indeling van de hoofdstukken is niet veranderd, wel zijn in alle hoofdstukken op diverse plaatsen tekstuele aanpassingen doorgevoerd om deze weer in overeenstemming te brengen met de huidige stand van de techniek. Verwijzingen naar inmiddels niet meer gangbare tools, zijn vervangen door hun opvolgers, en enkele nieuw geïntroduceerde SQL features zijn toegevoegd: het INSERT-ALL commando en een uitbreiding op de REGEXP functies zijn hiervan voorbeelden. De paragrafen over Constraints en over Hiërarchische Queries zijn geheel herschreven.

Scripts om de casustabellen te maken, alle voorbeelden en uitwerkingen van de opgaven zijn beschikbaar via de webpagina bij het boek van de uitgever.Alle boeken