Boek Luister je wel naar mij?

Luister je wel naar mij?

M.F. Delfos
SWP
2014
Nederlandstalig
€ 27
0
0
0
0

Literatuur over gespreksvoering met kinderen bestaat nauwelijks. Spreken met kinderen is echter voor bijna iedereen een dagelijkse bezigheid en voor professionals een kernactiviteit. Desondanks is er tijdens opleidingen nauwelijks aandacht voor. Het voeren van open gesprekken met kinderen staat in dit boek centraal. Daarnaast wordt aandacht besteed aan hulpverleningsgesprekken, verhoorsituaties en gesprekken in de schoolsituatie.

In ‘Luister je wel naar mij?’ beschrijft Martine Delfos hoe een gesprek met kinderen van vier tot en met twaalf jaar gevoerd kan worden. Moet u praten en spelen tegelijk? Welke vraagtechnieken zijn op welke leeftijd geschikt? Hoe schat ik de mentale leeftijd van een kind in? Hoe zorgt u dat het kind een optimale getuige is?

Dit boek, dat Martine Delfos schreef met medewerking van Jorien Meerdink en Fiet van Beek van bureau WESP, is een boek over gespreksvoering waarin het meest recente onderzoek verwerkt is tot een model van leeftijdsgewijze vormen van gespreksvoering. Het is geschikt als leerboek voor mensen die met kinderen in de basisschoolleeftijd werken, van leerkracht of politieagent tot therapeut.Alle boeken