Boek Marketing kernstof – Opgaven en cases

Marketing kernstof – Opgaven en cases

J.C.A. Smal
Noordhoff
2016
Nederlandstalig
€ 38.95
0
0
0
0

‘Marketing Kernstof’ is een introductie in het vakgebied marketing en beschrijft de belangrijkste marketingbegrippen, -theorieën en -modellen. Het reikt hbo-studenten de benodigde marketingbasis aan en volgt nauwgezet de NIMA-exameneisen. Door dit opgavenboek bij het boek te gebruiken, kunnen studenten zich de theorie uit het boek beter eigen maken.

Waarom kiezen voor ‘Marketing Kernstof’?
-sluit aan bij NIMA A-exameneisen;
-opgavenboek met circa 600 meerkeuzevragen;
-online toegang tot hoogwaardige docentenmaterialen met Prepzone.

Het boek bestaat uit negen delen en besteedt aandacht aan onderwerpen als marketingomgeving, -organisatie en -planning, consumentengedrag, en markt- en marketingonderzoek. Ook komen zaken als productontwikkeling, prijsdoelstellingen, distributie en communicatie aan bod.

In het eerste deel van het opgavenboek zijn circa 600 meerkeuzevragen opgenomen. Dit zijn vragen uit de NIMA-examens van de afgelopen jaren. In het tweede en derde deel van het boek komen achtereenvolgens een actueel voorbeeldexamen en praktijksituaties (cases) aan bod. Ook hier gaat het om originele vraagstukken uit de NIMA-examens van de afgelopen jaren.

In de achtste editie van ‘Marketing Kernstof’ volgen de auteurs de meest recente NIMA-exameneisen voor de examens voor de module NIMA A1 Marketing Medewerker en de specialisatiemodule NIMA A2 Marketing Medewerker. ‘Marketing Kernstof’ richt zich op hbo-studenten die een commerciële, bedrijfskundige of bedrijfseconomische opleiding volgen, maar ook op studenten en professionals die zich voorbereiden op het NIMA A-examen.

Op www.kernstofa.noordhoff.nl vindt u een rijke digitale omgeving: Prepzone. In deze leeromgeving kunnen u en uw studenten zich efficiënt voorbereiden op lessen en het uiteindelijke tentamen. Hier zijn onder andere alle antwoorden en eventuele bijbehorende uitwerkingen van de opgaven uit het opgavenboek te vinden. Dit zijn de officiële NIMA-antwoorden. Tevens biedt Prepzone u verschillende functionaliteiten om samenwerking, monitoring en rapporteren te optimaliseren.Alle boeken