Boek Marktonderzoek

Marktonderzoek

M.A. Broekhoff, H.A.M. Stumpel, Erik Kostelijk
Noordhoff
2021
Nederlandstalig
€ 73.95
0
0
0
0

– Dé standaard op het gebied van marktonderzoek;
– praktisch en helder gestructureerd handboek voor het complete marktonderzoeksproces;
– biedt alle tools om het onderzoeksproces stapsgewijs uit te kunnen voeren.

Marktonderzoek is het complete basisboek voor alle opleidingen waar studenten in het kader van afstuderen of stage zelf marktonderzoek doen. Het onderzoeksproces staat centraal, waarbij de nadruk ligt op het onderlinge verband tussen de verschillende fasen van onderzoek. Er is uitgebreide aandacht voor het formuleren van het theoretisch kader, de centrale vraag en de deelvragen. De verschillende onderzoeksvormen – kwalitatief en kwantitatief – worden beschreven, vanuit een praktische how to-benadering.

De belangrijkste wijziging in deze vernieuwde, tiende editie is de nieuwe structuur. Deze volgt nu de verschillende fasen van de onderzoekscyclus:
a. Probleemanalyse
b. Onderzoeksopzet
c. Uitvoering
d. Analyse
e. Rapportage en presentatie

Ieder hoofdstuk vormt een onderdeel van deze onderzoekscyclus, alle hoofdstukken samen geven het volledige beeld. Deze structuur maakt het boek uniek ten opzichte van andere Nederlandstalige (markt)onderzoeksliteratuur.

Daarnaast is er een uitgebreide paragraaf toegevoegd over A/B testing, usability testing en user experience en een hoofdstuk over (digital) analytics.

De motivatie van de auteur om dit boek te schrijven: “In mijn college miste ik een boek dat op gestructureerde wijze de student laat zien hoe hij een onderzoeksplan moet opstellen en uitvoeren.” ~ Harm Stumpel ~

Marktonderzoek is bestemd voor alle opleidingen waar studenten in het kader van stage of afstuderen zelf marktonderzoek doen. Het is met name geschikt voor de hbo-opleidingen Commerciële Economie, Bedrijfseconomie, Logistiek en Bedrijfskunde.

Studenten vinden in de ondersteunende online omgeving o.a. toetsen. Voor docenten staan er toetsen en PowerPoints.

Bij dit boek kunnen docenten zelf toetsen samenstellen met behulp van www.toetsopmaat.nl. Deze toetsenbank bevat alle vragen uit de oefentoetsen voor studenten en daarnaast een set unieke vragen voor de docent: ideaal voor een tentamen! Toetsen kunnen worden geëxporteerd naar diverse formats.Alle boeken