Boek Mindful communiceren voor hulpverleners

Mindful communiceren voor hulpverleners

P. Dijkstra
Boom Uitgevers Amsterdam
2014
Nederlandstalig
€ 23,70
0
0
0
0

Mensen communiceren vaak gedachteloos. Pas in een lastige situatie worden ze ‘wakker’ en beseffen ze wat ze precies zeggen en hoe. In de relatie tussen hulpverlener en cliënt volstaat gedachteloze communicatie niet: deze kan zorgen voor onbegrip, stress en ergernissen.

Juist in de hulpverlening, waar het succes van de behandeling voor een groot deel afhankelijk is van een goede communicatie tussen hulpverlener en cliënt, is mindful communiceren dan ook belangrijk. Dit houdt in dat een hulpverlener zijn reactie baseert op de informatie die in het ‘hier en nu’ op hem afkomt. De communicatie raakt minder vertroebeld door emoties, (voor)oordelen of onrealistische verwachtingen. Zo wordt het voor de hulpverlener duidelijker wat de cliënt wérkelijk bedoelt. De cliënt ervaart meer begrip en erkenning en het versterkt de empathie van de hulpverlener, wat het hulpverleningsproces ten goede komt.

Pieternel Dijkstra laat in ‘Mindful communiceren voor hulpverleners’ zien hoe je met aandacht kunt communiceren. Hiervoor gebruikt zij technieken uit de mindfulness en de Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Dijkstra combineert wetenschappelijke kennis uit de communicatieleer en de psychologie met praktische adviezen en casuïstiek.

Psychologen, artsen, maatschappelijk werkers, fysiotherapeuten, verpleegkundigen, tandartsen en andere hulpverleners kunnen met dit boek een nieuwe invulling geven aan de communicatie met hun cliënt of patiënt.Alle boeken