Boek Nieuwe software implementeren?

Nieuwe software implementeren?

B. van Geenen
Management Impact
2008
Nederlandstalig
€ 32,90
0
0
0
0

Leveranciers van softwarepakketten zoals ERP en XBRL richten zicht steeds meer op het midden- en kleinbedrijf. Financieel managers of controllers in deze organisaties hebben vaak extra verantwoordelijkheden tijdens pakketimplementaties. Naast hun financieel-administratieve functie acteren zij dan als projectdeelnemer, risicomanager en kwaliteitsbewaker en zij zijn soms ook verantwoordelijk voor het automatiseringsbeleid.

Dit boek geeft u inzicht in de diverse inhoudelijke en projectmatige beheersaspecten van een pakketimplementatie. U kunt het boek gebruiken vóór, tijdens en ná de implementatie van het softwarepakket. Het boek toont de noodzaak van een goede voorbereiding al vóór aanvang van de implementatie. Vervolgens beschrijft het op basis van een eenvoudige projectfasering hoe u de diverse aandachtsgebieden tijdens de implementatie met checklists en deliverables kunt beheersen. De voorbeelden en tips verduidelijken de relatie tussen de diverse documenten. Tot slot toont het boek dat u ook ná de implementatie eenvoudige checklists kunt aanwenden voor de organisatie van de helpdesk.

De praktische benaderingswijze van dit boek biedt u een basis waarmee u zelf of samen met uw implementatiepartner uw eigen aanpak voor de pakketimplementatie verder kunt structureren of uitbreiden.Alle boeken