Boek Ondernemend solliciteren

Ondernemend solliciteren

C. van der Kuijp
Boom Uitgevers Amsterdam
2001
Nederlandstalig
€ 19,50
0
0
0
0

Dit boek is sollicitanten behulpzaam bij het plannen van hun loopbaan in een flexibele arbeidsmarkt. De flexibilisering van de arbeidsmarkt vraagt van de werknemers ondernemerschap van eigen kennis, kunde en talenten. Om dit ondernemerschap vorm te geven wordt de ondernemende sollicitant in dit boek een stappenplan aangereikt. In opeenvolgende stappen worden verschillende sollicitatie-ondernemingsgebieden met behulp van sterkte/zwakte analyses en het benoemen van kansen en bedreigingen in kaart gebracht. De resultaten van deze en vervolganalyses worden gevat in een sollicitatie-ondernemersplan. Dit ondernemersplan bevat voor ondernemende sollicitanten nieuwe richtingen waarmee zij zich in de flexibele arbeidsmarkt kunnen profileren.
Vervolgens wordt de sollicitant voor het verwerven van de meest passende functie in de arbeidsmarkt aan de hand van vragen en oefeningen geleerd op welke wijze hij effectief kan solliciteren en worden zaken behandeld waarmee men in een sollicitatieprocedure te maken kan krijgen. Als afsluiting van het boek wordt informatie aangereikt waarmee de ondernemende sollicitant zich als partij in het wervings- en selectieproces kan profileren.Alle boeken