Boek PRINCE2® Editie 2017 Foundation Courseware – Nederlands

PRINCE2® Editie 2017 Foundation Courseware – Nederlands

Douwe Brolsma, Mark Kouwenhoven
Van Haren Publishing B.V.
2018
Nederlandstalig
€ 70.09
0
0
0
0

Dit is het eerste deel van een pakket dat bestaat uit twee publicaties: ‘PRINCE2® Editie 2017 Foundation Courseware’ en ‘Projectmanagement op basis van PRINCE2® Editie 2009’. Het Courseware pakket is geschikt voor het Nederlandse PRINCE2® Editie 2017 examen. Tevens zijn er twee Nederlandse oefen examens van PRINCE2® 2009 toegevoegd voor studenten die toch liever het 2009 examen willen maken.

Waarom een PRINCE2 training volgen?
In ieder project komen zes variabelen voor, daarom zijn er bij een project zes aspecten die beheerd
moeten worden:
– Geld, Tijd, Kwaliteit en Scope
– Risico’s
– Benefits

PRINCE2® is een geïntegreerd kader van processen en thema’s dat een handvat biedt voor het plannen, delegeren, toezicht houden en beheren van de zes aspecten van de prestaties van een project.

Aan de hand van voorbeelden en opdrachten uit de praktijk wordt de methode verduidelijkt.
De deelnemers worden zo optimaal voorbereid voor het PRINCE2® Foundation examen en krijgen ook handvatten aangereikt om in hun eigen praktijk mee aan de slag te gaan.

PRINCE2® vormt een geïntegreerd raamwerk met AXELOS methoden en -modellen als ITIL®, M_o_R®, MSP®, MOV® en P3O®.

Na afloop van deze training bent u beter instaat:
– het belang, de plek, de toegevoegde waarde (benefits) en de succes- en faalfactoren van
testen in projecten te benoemen- de kenmerken, succes- en faalfactoren van projectmatig werken te beschrijven;
– de uitgangspunten, het doel en de basisbegrippen van projectmatig werken volgens
PRINCE2® te beschrijven;
– de relatie van projecten tot de dagelijkse bedrijfsvoering van een organisatie te herkennen
en te beschrijven;
– de Principes, Thema’s en hoofdprocessen van PRINCE2® te benoemen, de onderlinge
relaties tussen de hoofdprocessen te beschrijven en voorbeelden te geven van gegevens,
resultaten en producten die tussen de hoofdprocessen uitgewisseld worden;
– het belang te beschrijven van tijdige en inhoudelijk juiste communicatie met opdrachtgever(s) en medewerker(s).Alle boeken