Boek Professionele gespreksvoering

Professionele gespreksvoering

Martin Reekers, Rupert Spijkerman
Pearson Education NL
2017
€ 46,50
0
0
0
0

Vakkennis alleen is niet langer voldoende als je goed wilt zijn in je vak. Instrueren, adviseren, coachen, leidinggeven, bemiddelen, onderhandelen, controleren, een professionele mening verkondigen: goede mondelinge vaardigheden zijn essentieel voor iedere hoogopgeleide professional.

‘Professionele gespreksvoering’ bestaat uit drie delen. In deel 1 worden de basisregels van professionele gespreksvoering uitgelegd. Deel 2 gaat in op complexe gespreksvaardigheden zoals het verhelderen van vragen, coachen, onderhandelen en overtuigen. In deel 3 staan praktische gespreksmodellen centraal die voortbouwen op de vaardigheden uit deel 2. Zo komen onder andere het slechtnieuwsgesprek, het sollicitatiegesprek en het verkoopgesprek aan de orde.

Dit boek geeft een compleet overzicht van de relevante theorie en tal van voorbeelden uit de praktijk. Daarnaast leert de student effectief gesprekken voeren, onder meer door de oefeningen die in de digitale leeromgeving MyLab NL zijn opgenomen.

Nieuw in deze editie
Deze 2e editie is volledig herzien en geactualiseerd. Zo is er een nieuw hoofdstuk in het boek opgenomen over het voeren van een werkbegeleidingsgesprek. Hierin is er extra aandacht voor de werkbegeleiding van vrijwilligers, omdat de rol van vrijwilligers in de zorgsector en dienstverlening steeds belangrijker wordt.

Daarnaast wordt er bij deze nieuwe editie gebruikgemaakt van de digitale leeromgeving MyLab NL. Hierop staat aanvullend en verdiepend les- en studiemateriaal voor docenten en studenten.

‘Professionele gespreksvoering’ is geschikt voor studenten in het hogeronderwijs. Daarnaast kunnen zowel beginnende als ervaren professionals dit boek gebruiken als naslagwerk.Alle boeken