Boek Retailmarketing

Retailmarketing

F. Quix
Noordhoff
2019
Nederlandstalig
€ 70.95
0
0
0
0

In Retailmarketing staat de vraag centraal hoe retailing in de praktijk wordt gebracht. Dit in tegenstelling tot veel andere studieboeken over dit onderwerp, die vooral ingaan op wat retailing is.

Het boek helpt studenten feitenkennis op te bouwen over retail en brengt hen tegelijkertijd begrip bij over deze branche. Een handboek voor studenten die zich voorbereiden op een carrière in de retail, maar ook voor professionals in het vak.

De vraag hoe retailing in zijn werk gaat is relevant voor mensen die aan het werk gaan of zijn in een bestaande bedrijfsetting. De uitdaging ligt dan meestal vooral bij het optimaliseren van de bestaande operatie (zowel op het gebied van de marktbenadering, als op het gebied van de interne procesvoering) en minder bij het opzetten van volkomen nieuwe retailformules.

In deze herziene, zevende editie zijn nieuwe cases toegevoegd en is volop aandacht voor de nog steeds toenemende rol van online marketing. Statistieken en retail-inzichten en -trends zijn in deze editie geactualiseerd.

Op de bijbehorende website bij Retailmarketing vinden studenten toetsvragen en de Trendtool. Docenten hebben online toegang tot collegesheets, figuren en tabellen uit het boek.

Bij dit boek kunnen docenten bovendien zelf toetsen samenstellen met behulp van www.toetsopmaat.nl. Deze toetsenbank bevat alle vragen uit de oefentoetsen voor studenten. Ook zijn er extra, afgeschermde, toetsvragen beschikbaar waar studenten nog niet mee hebben kunnen oefenen. Toetsen kunnen geëxporteerd worden naar diverse formats.

Retailmarketing is bij uitstek geschikt voor hbo-opleidingen als Commerciële Economie, Ondernemerschap & Retail Management en Food & Business, maar kan zeker ook bij aanverwante opleidingen en op universiteiten ingezet worden.

– Standaardwerk voor het vakgebied retailmarketing;
– uitgebreide aandacht voor operationele toepassing van de theorie;
– beantwoordt de vraag ‘Hoe werkt retailmarketing in de praktijk?’.Alle boeken