Boek Salesmanagement

Salesmanagement

Gerbrand Rustenburg, Arnold Steenbeek
Noordhoff
2020
€ 74.95
0
0
0
0

Met Salesmanagement leren studenten stapsgewijs een integraal strategisch en operationeel verkoopplan te schrijven. Het boek bundelt de belangrijkste onderwerpen uit de hedendaagse verkooppraktijk en koppelt ze aan elkaar. Verder gaat het boek in op welke invloed leiderschap, planning en verkoopactiviteiten hebben op het uiteindelijke verkoopresultaat.

In deze zesde editie is meer aandacht voor de rol van salescoaching en training bij personeelsontwikkeling en omzetgroei, het toenemende belang van ethiek en duurzaamheid bij salesmanagement, het belang van wendbaarheid in het vak en de steeds groter wordende rol van digitalisering op het salesvak. Daarnaast wordt er nu dieper ingegaan op vaardigheden als social selling en multichannel selling, het belang van salesleadership voor salesmanagementfuncties, veranderingen bij aanbestedingen die accountmanagement beïnvloeden en de effecten van handelsboycots en importheffingen op internationaal zakendoen.

Het boek is bedoeld voor studenten van commerciële hbo-opleidingen en studenten die het diploma NIMA/SMA Sales-B willen behalen.

– Bundelt de belangrijkste onderwerpen uit de moderne verkooppraktijk en koppelt ze aan elkaar;
– leert studenten stapsgewijs een integraal strategisch en operationeel verkoopplan te schrijven;
– met uitgebreide online ondersteuning;

Bij bet boek biedt Noordhoff een online omgeving met uitgebreide extra ondersteuning, Prepzone. Studenten vinden er een begrippentrainer, flitscolleges en toetsvragen. Docenten kunnen er terecht voor praktijkcases, voorbeeldopdrachten, collegesheets en PowerPoints met ondersteunende figuren en tabellen. Ook kunnen docenten met Toets-op-maat hun eigen toetsen samenstellen.Alle boeken