Boek Samenspraak 30 communicatiemodellen voor het onderwijs

Samenspraak 30 communicatiemodellen voor het onderwijs

Kees van Der Vloed
Uitgeverij Aspekt
2021
Nederlandstalig
€ 24.95
0
0
0
0

Dit boek is een naslagwerk van 30 communicatiemodellen toegespitst op de wereld van het onderwijs. Het is bedoeld voor leraren en schoolleiders van po, vo, (v)so en mbo en voor degenen die daarvoor studeren. De modellen zijn afkomstig uit de algemene communicatieleer en worden hier gebruikt als hulpmiddelen om de communicatie op school te analyseren en om communicatieve vaardigheden
te ontwikkelen of te verbeteren.

Uitgangspunt van dit boek is dat effectieve communicatie essentieel is voor goed onderwijs.

De beschrijving van elk model bevat een duidelijke uitleg, praktische toepassingen, verwerkingsopdrachten en enige achtergrondinformatie over de herkomst en geschiedenis van het model.Alle boeken